Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Kruh zvířat

Geopunkturní kruh poblíž Zdoňova u Adržbachu vzniknul v roce 2015 z popudu a rukama skupiny tvůrců soustředěných kolem Marko Pogačnika. Jde o zajímavou (a diskuze plnou) aktivitu tvorby tzv. kosmogramů neboli symbolických zářičů, vytesaných do kamenů. Jednotlivé symboly pak každý za sebe i společně tvoří jakousi energii, kterou můžeme hodnotit.

Dílo ve Zdoňově není u nás jediné, naopak, každý rok přibude další. Takže podobné díla najdeme u Plzně i jinde.

Pro případné návštěvníky Zdoňovského kruhu zvířat nabízíme porovnání s tarotovou kartou, která pro každý symbol vyšla. Nakolik se shoduje či doplňuje symbolický i faktický obraz a energii toho kterého silového zvířete, můžete posoudit sami.Tarotový výklad provedla Kateřina Šustková z tarotové líhně v Plzni...

Jiří Škaloud

 

BYTOSTI ŽIVLU ZEMĚ

KRÁVA - mistryně vtělování

tarotová karta: Ďábel

- síla, trpělivost, vyrovnanost, plodnost                          

Přestože se kráva zdá pomalá a líná, nenechte se mýlit. Umí velmi dobře klamat tělem, ale její rohy jsou smrtící. Velice dlouho vydrží v klidu a jen tak jí něco nerozhází. V některých kulturách je považována za posvátnou, tedy zákonem nedotknutelnou. Tento status jí může občas dávat pocit nadřazenosti.

„Klidný život na tebe čeká, báti se ho nemusíš. Vždy kolem sebe budeš mít lidi, kteří se o tebe postarají. Nevzdaluj se však příliš od domova, aby si nebyl sveden na scestí. Rodina je tvým hlavním úkolem a chloubou."

ŠNECI - stavitelé hor

tarotová karta: 6 holí

- stabilita, rodina, ochrana, úspěch                                   

Základním kamenem šnečího života je domov, který si nosí stále s sebou. To je to, co je činí šťastnými a spokojenými. V dnešním uspěchaném světě se jeví velmi pomalými, ale to neznamená, že se do cíle nedostanou. Jsou neskutečně vytrvalými a odhodlanými tvory.

‘Svůj úkryt si nosíš stále s sebou, vystrč občas růžky, vyhlédni z domečku ven na ten svět. Vše krásné tě míjí, neschovávej se. Rodina tě naučí užívat si života, tak otevři náruč a přijmi to. Tvá ulita tě chrání, ale zároveň brzdí, zkus ji na chvíli odložit. Zpomal a užívej si života."

HAD - moudrost Země

tarotová karta: Blázen

- nekonečno, obnova, moudrost, zranitelnost                           

Had je počátkem i koncem. Může život dát, ale i vzít. Je vždy připraven k boji, ale přesto však není z podstaty zlý, pokud však člověk kolem něj nenakračuje opatrně, může být velice nebezpečný. Je strážcem a ochráncem, oplývá velkou moudrostí. Má schopnost regenerace a obnovy, přesto však není nezranitelný.

„Ty, jenž si na cestě, dívej se pod nohy, ať tato cesta není tvým koncem. Připraven jsi na vše, ale uvědom si velikost své vlastní síly a nakládej s ní s rozumem. Jsi jen malý krůček od propasti, ze které není cesty zpět. Schovej se raději někde v koutě a vyčkej, dokud nebezpečí nepomine.

 

BYTOSTI ŽIVLU OHNĚ

VČELY - ztělesnění principu tvoření

tarotová karta: Milenci

- energie, plodnost, vytrvalost, mateřství

Včely jsou velmi pracovité, přesto si najdou čas se zastavit a užívat si krásy světa. Jsou důležitou součástí přírody, její tvořivou silou. Jejich celoživotním úkolem je pečovat a ač se to zdá jako náročný úkol, včely to nevnímají jako práci, je to pro ně přirozené. Nejdůležitější je v jejich životě rodina, pro kterou by klidně obětovaly svůj život. Pokud se pro něco rozhodnou, nic z okolního světa je nedonutí nedoletět do cíle. Odmítají, že něco nejde, všichni přeci říkají, že podle pravidel aerodynamiky by létat neměly a ony přesto létají.

„Svůj život ve svých rukou máš, promysli si dobře komu k němu klíček dáš. Bez lásky tvůj život smutný je, neboj se a nejdi jej. Láska je slast i utrpení, ale bez ní tvůj život plný není. Domeček svůj buduj dál, zima se blíží, tak nestůj opodál. Až jaro vrátí se zpět, objevíš úplně nový svět."

KRKAVEC - duchovní průvodce

tarotová karta: Měsíc

- temnota, iluze, osamělost

Nahlížení do jiných světů není pro krkavce žádný problém. Musí si však dát pozor, aby to, co vidí nebyla pouhá iluze. Díky nadprůměrné inteligenci se snadno učí a vše zvládá s lehkostí. Kvůli jejich mystické auře se mu však lidé ze strachu vyhýbají a může být pro něj těžké najít spřízněnou duši.

„Nahlédni za zrcadlo, které je branou do tvé duše. Co tam vidíš? Líbí se ti to? Nebojuj s tím, nauč se s tím žít, i to je tvá součást. Pokud se tomu postavíš čelem a necháš světlo projít i do nejtemnějších koutů, tak teprve v ten moment opravdu poznáš sám sebe."

VLK - rovnováha mezi životem a smrtí

tarotová karta: 2 pohárů

- pravidla, řád, rodina, věrnost

Přestože se říká vlk samotář, potřebuje vlk ke svému životu svou smečku, jinak trpí. Všechny jeho vztahy jsou založeny na hierarchii a pravidlech. Je přemýšlivý a nic nedělá zbytečně. Je milující, laskavý a ochranitelský, pokud však někoho považuje za nepřítele je nemilosrdný a tvrdý. Je silně teritoriální, což občas vede ke konfliktům.

„Rodina je pro tebe vším, nedopusť, aby si ji ztratil. Miluj je tak, jak oni milují tebe. Buď jim vždy na blízku a nenech je odejít, litoval bys toho do konce svého života. Zklidni se a přemýšlej, zda ty konflikty stojí za to. Ochraňuj co máš a nepohrdej tím. Čistší lásku, než lásku od dětí nikdy nenajdeš"

KOČKOVITÉ ŠELMY - princip proměny

tarotová karta: 8 pohárů

- odchod, nová cesta, transformace

Kočky jsou odjakživa samotářky toulající se světem. Vše nové je pro ně zajímavé. Společnost vyhledávají jen tehdy, pokud samy chtějí. Přestože si pohodlí užívají, není pro ně problém zdolat jakoukoliv překážku či výzvu. Pokud se pro cokoliv rozhodnou, nikdo je o opaku nepřesvědčí.

„Vydej se tuláku svou cestou dál, poznání tě po cestě čeká. Vše staré ponech za sebou a otevři svou mysl i duši všemu novému. Cesta je tvůj cíl. Přestože máš pocit, že jsi stále na začátku, věř, že už jsi ušel velký kus cesty. Tvé kroky tě vedou správným směrem, neohlížej se a běž, teď už jsi na cestě a nic s tím neuděláš, už není cesty zpět."

 

pokračování

BYTOSTI ŽIVLU VODY

RYBA - vtělení forem vody

tarotová karta: 5 mečů

- tvárnost, plynulost, dravost

Ryba je klidné stvoření, i když občas umí překvapit. Pokud může, konfliktům se snaží předejít a pokud náhodou nějaký vyvstane, tak ho bez zájmu nechá odplout. Chybí jí však stabilita a je neustále v pohybu. Přestože mají ryby spoustu barev a tvarů, uvnitř jsou všechny stejné, velice zranitelné. Svou cestu si sama nevytváří, může pouze tam, kam jí to voda dovolí.

„Neboj se občas plout proti proudu, nic horšího, než že tě voda zanese zase zpět se ti stát nemůže. Jsi pánem svého prostředí, tak toho využij. Voda bude vždy tvým ochráncem, pomůže ti odnést veškeré starosti pryč, tak je nech odplout a zbytečně je k sobě nepoutej. Tvým úkolem není se vším se prát, ale nalézt cestu nejmenšího odporu."

 
 

DELFÍN - vědomí vody

tarotová karta: Poslední soud

- inteligence, hravost, přátelství, nevyzpytatelnost

Delfín je zvíře plné protikladů, přestože je savec, jeho domovem je voda. Umí být hravým přítelem i krutým protivníkem, je skvělým žákem, ale zároveň i učitelem. Je důležité si uvědomit, že tato dualita není špatná a pokud je s ní správně nakládáno, může se díky ní dosáhnout velkých věcí, hlavní však je ji přijmout. Život delfína není jednoduchý, ale nabízí moře možností.

„Věř svým instinktům a nech se jimi vést. Krůček po krůčku postupuj vzhůru, až k bráně poznání. Měj se však na pozoru, ať je tvá cesta čestná a nezištná, aby ti brány světa nezůstaly uzamčeny. Jsi předurčen k velkým věcem, ale to neznamená, že cesta bude jednoduchá. Nalož s touto informací uvážlivě a s pokorou, ať tě nečeká tvrdý pád."

 

KONĚ - emocionální síla vody

tarotová karta: Páže mečů

- ladnost, krása, vznešenost, moc

Kůň je vznešené zvíře, které mělo vždy vysoké postavení. Je symbolem vytrvalosti, moudrosti a přátelství. Přestože je společníkem lidí po staletí, nikdy nepřišel o svou nespoutanost a divokost. I když máme pocit, že se nechá snadno osedlat a podvolí se naší vůli, musíme mít na paměti jeho divokou stránku, abychom pak nebyli překvapeni. Společnost koně je vždy vítána, pomáhá totiž ostatním podívat se na svět z jiného úhlu.

„Můj milý příteli, tvá práce tě spoutává, nenech jí nad sebou zvítězit, mohlo by tě to stát život. Jakoukoliv překážku s ladností překonáš, jen se nesmíš bát vyjít ven a rozběhnout se. Přestože máš pocit, že znáš ještě málo na to, abys vkročil do světa, věř, že tvé znalosti jsou naprosto dostatečné. Čím déle budeš váhat, tím vzdálenější bude cíl tvé cesty, tak neotálej a vykroč."

 

BYTOSTI ŽIVLU VZDUCHU

MOTÝL - krása životního prostoru

tarotová karta: Eso holí

- krása, lehkost, transformace

Motýl proplouvá životem s lehkostí a krásou. Musel však nejprve projít procesem transformace, než se stal tímto nádherným stvořením. Ukazuje nám, že za vším krásným stojí spousta námahy, která se však nakonec vyplatí. Vědí, že jejich přeměna byla velmi náročná, proto si umí užívat toho co mají. Motýli milují symetrii a dokonalost, každý z nich je uměleckým dílem přírody. Pokud potřebují, dokáží se skvěle maskovat a stávají se pro okolní svět neviditelní. Mají velmi citlivé smysli, díky nimž dokáží plně vnímat krásu světa a díky svým tykadlům vždy nejdou správný směr a neztratí se.

„Energie, která ti byla dána při tvém přerodu, tě povede životem. Vnímej bedlivě krásy světa a nenech uplynout jediný okamžik. I když už jsi v konečné fázi svého vývoje, tak nezpomaluj a nech se životem unášet dál. Krása je tvou zbraní i prokletím, nezkoumej vše jen po povrchu, ale nahlédni i do hloubky, ať ti život neproteče mezi prsty, aniž by sis ho užil."

PTÁCI - vytváří prostor svým letem

tarotová karta: Věž

-jiná realita, nadhled, nepozornost

Ptáci vše vidí z jiné perspektivy, svět jak ho známe my pro ně neexistuje. Problémy světa dole se jim zdají malé a bezvýznamné. Milují pocit svobody a lehkosti. Problém však nastane, pokud jsou donuceni přistát a pohybovat se v „našem" světě. To se pro ně může stát osudným. Jen těžko zvládají nástrahy života na zemi, proto pokud nemusí raději létají v oblacích.

„Svět pro tebe nemá hranice, plyne ti pomalu pod křídly. Zdá se být malý, bezvýznamný, ale zkus se snést o trochu níže a uvidíš, jak krásný může být. Buď však velmi opatrný a na nástrahy si pozor dej. Život ve vzduchu je krásný, ale občas trochu osamělý. Pokud však jednou na zem usedneš, nemusí se ti podařit už znovu vzlétnout, tak na to mysli."

NETOPÝR - vztah ke kauzálnímu světu

tarotová karta: Kolo osudu

- loajálnost, připravenost, tajemno

Každé rozhodnutí otáčí naším kolem osudu. Netopýr má tu výhodu, že vidí věci z jiného úhlu a dokáže tak na tyto změny rychleji reagovat a nevyvedou ho z míry. Je tichý, nenápadný, ale přesto velice efektivní. Je pro něj důležitá jeho rodina, vůči které je velmi loajální.

„Věř svému instinktu, ten tě nikdy nezradí. Dostal si úžasný dar, vidět co jiní nevidí, tak toho využij. Změny, které přijdou, nejsou ani dobré, ani špatné, ale záleží jen na tobě jak se k nim postavíš. Byly ti do života dány z určitého důvodu, tak se neptej proč se dějí, ale co tě mají naučit."

 

 

BÁJNÁ ZVÍŘATA - PRAOBRAZY ZEMĚ

ŽELVA - most mezi projeveným a neprojeveným světem

tarotová karta: Rytíř pohárů

- stabilita, ochrana, moudrost, vstřícnost

Želva je stvoření pradávné, známé pro svou dlouhověkost a životní moudrost. Je vytrvalá a cílevědomá. Přestože její první krůčky na svět nejsou jednoduché a jsou plné nástrah, tak pokud vše zvládne, v dospělosti by na svém krunýři unesla klidně celý svět. Zpočátku se zdá želva studená a nedostupná, ale pod povrchem se skrývá citlivé zvířátko toužící po ochraně.

„Od počátku věků byla jsi tu s námi, zažila začátky i konce, nahlédla jsi pod povrch našeho světa. V ruce máš kalich poznání, neboj se ho předat dál. Jednou až se zastavíš a ohlédneš se zpět, uvidíš tu krásu a lásku, která za tebou zůstává. Přestože je tvá cesta někdy nelehká, tak věř, že má smysl."

 

KENTAUR - zvíře v lidském těle

tarotová karta: Královna holí

- divokost, síla, nedotknutelnost, propojení

Kentaur je bájné zvíře opředené mnoha legendami. Vyniká svou rychlostí, divokostí a silou. Stojí na hraně mezi světem lidí a zvířat, přesto však nepatří ani do jednoho. Takovýto život je velmi osamělý. Záleží jen na něm, kterou svou stránku podpoří. Může se tak stát moudrým rádcem, ale i zuřivou bestií.

„Ty, jež si byl vyvolen touto cestou jíti, používej své síly uvážlivě a opatrně. Přestože se ti všichni klaní, nezpychni, to by byl začátek tvého konce. Můžeš tomuto světu dát hodně, pokud se vydáš správnou cestou, ale odbočení z ní může být fatální. Promýšlej proto každé své rozhodnutí důkladně a nenech se strhnout davem."

 

DRACI - prasíla Země

tarotová karta: Spravedlnost

- spravedlnost, autorita, laskavost, cílevědomost

Drak je silný a laskavý, ale hlavně spravedlivý, chrání všechny a všechno, pokud si to zaslouží. Zajímá ho pouze pravda. Přináší optimismus a štěstí do života ostatních. Občas umí být náladový a tvrdohlavý, ale nikdy nedovolí, aby to zasáhlo jeho nejbližší. Má přirozenou autoritu, která mu pomáhá plnit jeho ambiciózní cíle a plány.

„Tvým úkolem je ochraňovat a bránit pravdu, i když je to někdy nelehké, tak to nevzdávej. Časem uvidíš, jaký měla tvá práce dopad na okolní svět a budeš na sebe pyšný. Nech každého zvolit si svou vlastní cestu, i když podle tebe nemusí být správná. Každý má právo volby a tomu nemůže být upíráno, buď pouze průvodcem po této cestě, pokud o to budeš požádán."

SOVA - představuje matku stvoření

tarotová karta: 5 pohárů

- moudrost, léčení, strach, magie

Díky své moudrosti a vhledu vidí sova to, co ostatním zůstává skryto a dohlédne tam, kam ostatní nevidí. Nevyhledává společnost, přesto je však moudrou a spravedlivou rádkyní. Důležitá je pro ní pravda a čestnost, lež a přetvářka jí zraňují. Pohybuje se na hranici života a smrti, což občas v lidech vyvolává pocity strachu a nepochopení. Svou sílu čerpá z noci, kdy není nikým rušena a může naplno projevit své schopnosti. Sovy jsou poměrně samotářské, ale naleznou-li však vhodného partnera, tak tato spojení jsou trvalá a přetrvávají po celý život.

„Nezůstávej ve svém stínu, najdi toho, kdo ti podá kopretinu, kdo tvé srdce zahřeje. Strážíš moudrost lidem skrytou, netrap se tím a nech ji plynout. Tvůj žal tě táhne ke dnu, slunce se zdá být v nedohlednu. Otevři oči a propust své strachy, život je krásný, tak užívej taky. Těžkou cestu ti tvůj osud vybral, ale bez síly zvládnout to by tě na ní neposlal. Věř, že vše v dobré se obrátí, jinak tě ta tma pohltí."

Katka Šustková


Kruh zvířat Zdoňov
Kráva
Šneci
Had
Včely
Krkavec
Vlk
Kočkovité šelmy
Ryba
Delfín
Koně
Motýl
Ptáci
Netopýr
Želva
Kentaur
Draci
Sova
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart