Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Dary Slavkovského lesa

• Podhorní kyselka •

Nebo také Kyselka u Podhorního mlýna. Toto krásné místo s léčivou minerální vodou nalezneme ve Slavkovském lese, na půl cesty mezi městy Teplá a Mariánské lázně. Na základě informací od tepelského premonstrátského mnicha o ní píše v r. 1679 známý český jezuitský kněz, historik, zeměpisec, pedagog a spisovatel Bohuslav Balbín (Bohuslav Balbinus, r.1621-1688). „Mlynář Podhorního mlýna pod vrchem Podhora má v této věci štěstí, neboť doma v kuchyni pije kyselku. Pramen je vidět přímo u otvoru pece". Na začátku 17. století se stavěly mlýny a podobné stavby dřevěné. Pece byly proto z bezpečnostních důvodů umisťovány mimo budovu, aby nemohlo dojít k požáru. Minerálka tak neprýštila přímo v mlynářově kuchyni, ale v blízkosti jeho stavení. Léčivý dar matky země a přímo u nosu. Podle pověstí měl být právě zde zastřelen r. 1710 poslední vlk v tomto kraji.

Na začátku 19.století byl původní dřevěný mlýn nahrazen zděnou stavbou. Zároveň byl upraven i pramen a došlo k zániku venkovní pece. Mlýn s jedním kolem sloužil svému účelu až do roku 1920 a následně se z něj stává hájenka pro revír Podhorního vrchu. Kyselka je pak běžně a hojně využívána místními obyvateli pro léčení různých neduhů, ale i pro občerstvení pocestných až do konce 2. světové války. Osud starobylého mlýna i místa na čas završuje v r.1946 odsun místních německých obyvatel. Mlýn začíná od té doby pustnout a minerální pramen postupně upadat v zapomnění. Ruiny dříve rozlehlého stavení se i dnes stále snaží vzdorovat času. První obnovu pramene provedli pracovníci Správy CHKO Slavkovský les v r. 1992, kdy původní jímání pramene bylo již značně poškozené a vlastní vývěr byl prakticky k nenalezení. V r. 2013 byla pak provedena výměna původního dutého jímacího kmene a pramen byl nově zachycen.

Živá, léčivá a vitalitu probouzející voda. Pro místní i pocestné. Kyselka obsahuje v jednom litru na 750mg minerálních látek a 2150mg oxidu uhličitého, pro naši celkovou regeneraci a oživení. Tak neváhejte a s chutí do toho. Až budete mít cestu do Marjánek či Teplé, nezapomeňte se zde zastavit. V této lékárně od matky Země a přírody se penězi neplatí. Jenom úcta a pokora zde má nějakou cenu. A za dar ozdravění jistě stojí za to zaplatit. Místo je hojně využíváno, ještě stále více bytostmi než člověkem. Chovejme se zde proto tiše a ohleduplně.

Tak bohatou podzimní sklizeň. 

Petr a Vlaďka.

Zapomenuté místo
Podhorní kyselka
U starého mlýna
Jezírko pro bytosti
Pramen pro všechny
Slavkovský les
Mapa
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart