Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Čáp - Ledňáček - Pelikán

Archetypální energie a síly Matky Země

I u starých Slovanů, včetně Čechů byl šamanismus a přírodní magie jedním z mála způsobů poznávání tajů lidského nitra, okolního světa a přírody. Své náboženství pak obohatili o některé duchy zvířecí, horské, pozemské, vodní i polní. Výuka kouzelnictví, léčitelství, znalosti bylin a rostlin, poznávání zvířat, energií krajiny, geomantie, věštění, ctění pramenů a ohně, kamenů a stromů byla denní praxí. Neustálou a permanentní snahou o poznání toho, co se vymyká chápání omezeným lidským rozumem.

Čáp - Ledňáček - Pelikán - Mistři života, klidu a lásky. Síla nového života, milosti a milosrdné oběti.

Čáp, jeden s nejstarších a nejmocnějších symbolů znovuzrození. V Číně má pak obdobný význam Jeřáb. Jeho role jako posla při narození dětí a jako zvěstovatele dobrých zpráv sahá až do prastaré mytologie. Ve starém Řecku byl zasvěcen bohyni porodů Héře, ve starém Římě bohyni Juno, ochránkyni domova, dětí, manželské věrnosti a těhotných žen. V pohádkách a legendách na sebe bere čáp často lidskou podobu. V křesťanské mystice jedna pověst vypráví o tom, jak šel čáp okolo kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus a pták mu nabízel svou pomoc. Je strážcem vstupních bran do nadpřirozeného světa. Umožňuje spojení s emociálním tělem a tvořivou silou vodního elementu. Odkrývá nové příležitosti a radostné přísliby do budoucna. Čáp bývá spojen s mysterii posvátných tanců, s jejichž pomocí se probouzejí primární síly a energie matky Země. Rituálním tancem lze totiž přesáhnout existující fyzické podmínky a vytvořit tak příležitost pro nové zrození.

Ledňáček, symbol klidu, míru a prosperity. Někdy je též nazýván létajícím drahokamem, nebo modrým ptákem. Váže se k němu mnoho legend a pověr.  Dle jedné z nich byli dříve všichni ledňáčci nevýrazně šediví. Když Noe vypustil ptáka z archy, letěl ledňáček vzhůru proti slunci a modré obloze. Jak stoupal výš a výš, sluneční paprsky ho spálily a on se pak znovu oděl, do nových a jasných barev. V astrologii ledňáček koresponduje s Jupiterem, s hojností, prosperitou a láskou, která může prostoupit celé naše životy. Spojen s královskou mocí hovoří o oběti pro nový život, našich nejbližších i nás samotných. Umožní nám vrhnout se střemhlav do činnosti, když je to důležité a užitečné. Pomůže nám vnořit se do nových věcí a nevyhýbat se jim, k nastolení všeobecné i vlastní nepřehnané prosperity.

Pelikán, mylná pověst, jak samice krmí svá mláďata při nedostatku potravy krví ze své hrudi z něj udělala symbol milosrdenství a Kristovi dobrovolné oběti. I přesto, že jsou to družní ptáci, nechávají ostatním dostatek jejich vlastního prostoru. Učí nás překonávat životní zkoušky, pomáhá nám osvobodit se od všeho, co by nás mohlo stahovat dolů. I on stejně jako čáp a ledňáček pracuje s emociálními energiemi a vodou. Všichni tři pak dávají na nás pozor, aby nás tyto moc nepohltily. A když se tak stane, můžou nám pomoci se včas vynořit, či znova nadechnout, či volně dýchat. To už ale záleží pouze na nás.

Tyto síly a energie jsou spojeny se čtvrtou srdeční čakrou zvanou Anahaté, neporaženou, nepoškozenou. Nalezneme ji ve výši srdce uprostřed hrudi a má barvu zelenou, někdy i ve směsi s růžovou. Tato čakra tvoří střed člověka, reprezentuje univerzální lásku. Umožňuje doteky a léčení, skrze ni můžeme navazovat kontakty s druhými lidmi. Vyvíjet nezištnou lásku, která nečiní rozdíly mezi osobní sympatií, či antipatií.  A to je jeden z našich hlavních úkolů zde na Zemi. Každá forma lásky umožňuje překročit naše vlastní hranice. V symbolu srdeční čakry pak nalézáme harmonické propojení vědomí s energií.

Automatická kresba ať je Vám pomocníkem při cestě za poznáním, moudrostí a energiemi všech těchto tří silových zvířat.

At se daří.  

Petr a Vlaďka          

 

 

 

 

Automatická kresba
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart