Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Velbloud                                                   

Archetypální energie a síly Matky Země

Zvířata a rostliny vstoupily do bájí a příběhů o stvoření jako bájní předkové, nebo byly přímo spojovány s bohy. Dříve se obecně věřilo, že vysoce rozvinuté svalové i smyslové a duchovní schopnosti zvířat mohou lidé v úctě a pokoře šamanských rituálů získat a ovládnout. Stejně jako zvířata, i byliny a stromy, jakožto dárci obživy, symbolizují plodnost, hojnost, cykly života, zrození a smrti. Smrti a zrození. Koloběh života a evoluci, nesmrtelnost, stálost a ochranu. Propojení země, nebes a podsvětí. Rovněž tak i řada potravin, jako třeba čaj nebo káva, jsou součástí mnoha rituálů i v dnešní době. Magické síly a většina symbolů propojených a spojených s přírodou je pozitivní. Divoká příroda, pralesy, hluboké hvozdy a rokle mohou v naší psychice vyvolávat temnější ozvěny a reakce. Temný a neprostupný les je nebezpečným místem, kde se lze snadno ztratit. Dodnes tak slouží jako silný symbol přechodu k dospělosti. Stejně tak může působit rozsáhlá a nekonečná písečná poušť. Všechny znaky, znamení a symboly pro nás i dnes představují a znamenají pomoc na cestě po tomto světě, celé této modré planetě jménem Země.

Velbloud - Průvodce na nekonečných cestách. Síla probuzení ducha, duality a sebedůvěry.

V oblastech Středního Východu, a především v Iránu má stejný mytologický význam, jako drak v Číně, nejposvátnější místní zvíře. Pro arabské národy je příkladem boží moudrosti, odolnosti a trpělivosti. Velmi užitečné zvíře v časech míru i válek. Rovněž tak je i cenným platidlem. Daňové základy, mýtné i některé platby a léčení byly královskými zákony předem stanoveny v počtech kusů velbloudů. Některé mince nesly rovněž jeho zpodobnění. V Kurdistánu objevené reliéfy těchto zvířat dokazují jejich používání již v 15-16. stol. př. n. l. v době migrace árijských kmenů na íránskou plošinu. A možná ještě mnohem dříve. V křesťanské symbolice představuje velbloud skromnost, umírněnost, houževnatost a královskou důstojnost. Je spojován se Třemi králi, jejich dary a poselstvím a také se svatým Janem Křtitelem, který dle legend chodíval oděn do velbloudí kůže. A byly to právě velbloudí karavany, které před tisíci lety zprostředkovaly obchod a propojení na dálkových trasách a stezkách spojující Irán třeba s Afghánistánem, Mongolskem, Čínou nebo třeba Tibetem.

Schopnost velblouda pokleknout z něj činí rovněž symbol modlitby a odevzdání se.

Tyto síly a energie propojují tři energetická centra (tři krále). První čakru spojující nás se zemí, s čakrou sedmou spojujících nás s vesmírem s čakrou čtvrtou - srdeční, ve které se vše potkává. Velbloud nás vyzývá k lásce k přírodě a životu. K radostnému a společenskému bytí a sdílení. K užívání si radostí života, ale k rozumnému hospodaření s vlastním potenciálem. Zbytečně neplýtvat svou energii a umět říci „Ne", když je toho na nás opravdu moc. Umět se podívat správně, v klidu a s nadhledem na situace, jestli jsou opravdu tak vážné, jak se zdají být.

Automatická kresba a báseň ať je Vám pomocníkem při cestě za poznáním, moudrostí a energiemi tohoto silového zvířete.

Tak si přejme, ať jsme v tom novém roce aspoň o kousek zas lepší, citlivější, vnímavější a laskavější...sami k sobě i svému okolí.

Petr a Vlaďka          

 

Velbloud

 

Na cestě odnikud do nikam,

k tajemství žití pronikám.

 

Jak každý matně tuší,

spojení cest a duší,

větší je, než by se zdálo,

jen chodit je ale málo.

 

Bez vědomého prožitku

není ti cesta k užitku.

Smysl všech cest se naplní,

projdeš-li změnou duchovní.

 

Tak v cíli se octne jenom ten,

kdo víc než před tím Bohu podoben.

Jiří Škaloud

 

Automatická kresba
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart