Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.
Dotýkáme se „čehosi"

Nikdy jsem se moc nezajímal o doby a děje dávno minulé na naší planetě a jejich následné vlivy na dnešní dny. Když píši dávno minulé, myslím tím dávné milióny let. Lemurie, Atlantida, Mu. Něco jsem si o tom přečetl pro všeobecnou informaci a tím to taky zase skončilo. Zkazek a historek jsem vyslyšel už mnoho.

Sírius proti Orionu, Orion proti Plejádám, všichni proti Atlantidě a Atlantida, jeden za všechny. Hlavou mi vířily myšlenky, jak to asi mohlo probíhat, do toho mi vyvstaly odkazy z indických eposů, kde se údajně tyto strašlivé války popisovaly. Ale to ještě nebyl konec. Aniž jsem chtěl, dostával jsem se jaksi dál, hlouběji. Milióny let jenom tekly nazpět proti přímce času. Mimo jiné dotekly až tam, kde strážci prvotních tajemství na Zemi měli modrou krev.

No smál jsem se tomu všemu. Co jiného. Do doby, kdy jsem shledal, že lidé okolo mě řeší stejné problémy. Jejich trápení mají stejný scénář, prostředky jsou obdobné, ale hlavně, hlavně mají jednoho společného jmenovatele - minulost. A to hodně starou. Různými způsoby se dostávají do dob hodně minulých, kde prožili cosi, co se jim tenkrát nepovedlo a nyní to napravují. Nic neobvyklého, namítnete. Inkarnační cykly jak vyšité. Řeší si věci z minula, aby duše mohla postoupit dále.

Pomalu mi začal prosvítat stejný obrázek. Dávná minulost, kde jsme pokazili cosi a nyní, pouze nyní je jaksi jediná možná chvíle, příznivá konstelace hvězd, vše toto napravit, vyřešit a dát do latě. Cítím, jako bychom byli přímo k tomuto vybízeni, poňoukáni a vesmír dělá vše pro to, aby nám to došlo, a my jsme napravili chybu(y) z minulosti.

Víte, připadne mi to tak, jako kdyby nad námi z dob minulých visela kolektivní vina. Při tom se od nás očekává, že jako celek musíme jít dál. No a právě těch pár jedinců mezi námi, kteří kdysi provedli či nezvládli cosi, mají nyní jedinečnou historickou možnost a snad i nutnost, napravit hřích dávného mládí. Jinak se jako druh nehneme z místa. A právě proto se vše kolem nich děje takovým způsobem, aby si na toto rozpomněli, udělali si pořádek a věci napravili, jak mají být.

Nyní je ten čas. Vše je připraveno, stačí si pouze vzpomenout, uvědomit a dostavit se na správné místo ve správný čas, se srdcem otevřeným.

Pokoj a blaho

Libor Domas

designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart