Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Ringvaly stále záhadné...

• Rankovický ringval a Kaiserruhe • Ringval u Obory •

Ringval, kruhový ostrov obehnaný vodním příkopem a valy, které zjevně nic nestráží. Zemské stavby o jejíchž účelech a datacích se vedou neustálé dohady či spory. Ve větší četnosti se nalézají na území Německa a Rakouska, ale i u nás můžeme objevit pár zajímavých kousků v různě zachovaném stavu a funkčnosti. A některé na své odhalení teprve s úsměvem čekají.

Strážiště starých obchodních stezek a křižovatek? Pro tento obranný účel mnohdy neodpovídá zvolená poloha stavby, nebo jeho velikost. Tyto důvody snad vylučují i obranné útočiště v případě napadení.  Medové ostrovy starých Slovanů, kde naši předkové schovávali své úly před divokými šelmami? Možná, ale uvnitř staveb většinou nedošlo k žádným archeologickým nálezům, což by popíralo veškerou světskou činnost. Některé jsou jasně orientované, a i navzájem propojené. Přikládejme se tedy spíše k názoru, že se jedná o sakrální či hermetické stavby neznámého účelu, využívané kněžími, mágy či astronomy, napříč dějinami a časem. Místa založená prastarými kulturami a sloužícími, byť třeba ne k prvotním účelům, až po středověk do 15. - 16. stol. Pár doložených nálezů z okolí ringvalů pak hovoří o silném převzatém i novém využití našimi předky, prvotními slovanskými kmeny od zhruba čtvrtého do osmého století našeho letopočtu.

Obec Rankovice leží severně, nedaleko Teplé u Mariánských lázní, ve Slavkovském lese. Krom hojnosti úžasných minerálek, nalézajících se v okolních lesích, zde uprostřed soukromých pastvin leží jeden z dobře zachovalých ringvalů. Rankovický ringva má průměr někde okolo 50 metrů. Akorát s tou vodou je to tu trochu horší. Z r. 1276 je zde doložené využívané tvrziště, do 15. století pak spadající pod správu Tepelského kláštera. Na ohrazených privátních krásných loukách plných krav s býky... jak symbolické pro toto místo. Nejenže je potřeba řádně zvážit a požádat o přiblížení a návštěvu, ale i o nabídku místa, co se týká jeho současných energií a pradávného využití. V tomto případě je pak možný rituál života a smrti a následného znovuzrození. Takový životní restart adepta pod dohledem arcidruida či více zasvěcených. Takové egyptské zasvěcení Hermem Trismegistem (Thovtem) v podání keltských druidů za účelem dosažení vyšších kvalit a uvědomění pro otevřenou a připravenou lidskou bytost. Taková malá přednáška o koloběhu smrti a impulsu života.

Daleko přístupnější ringval ve Slavkovském lese nalezneme severně od Mariánských lázní nedaleko známých unikátních pramenů Smraďocha a Farské kyselky na červené turistické značce. Místo nese název tvrziště Kaiserruhe, nebo též strážiště Nimrod. Bylo ve 13.-14. století k těmto účelům využíváno (převzato a změněno) již známým Tepelským klášterem a jeho mnichy. Jedná se skoro o čtverec o průměru asi 37 metrů. I zde byl příkop napájen vodou z nedalekého rybníka. Ostatky hráze se dochovaly až do dnešních dnů. Z energetické působnosti se jedná o zajímavou druidskou sakrální stavbu z nějakého důvodu odpojenou od Země a napojenou přímo na Universum. Což v případě těchto staveb není moc obvyklé.

A ještě jeden pak stojí dnes za pozornost. Nedaleko Dobříše u Prahy v lokalitě u Obory, nebo též Na Valech nalezneme ringval zvaný tvrziště Dvorce. Kruhový val je vně po celém obvodu a je obklopen vodním příkopem, který je stále ještě naplněným vodou, což oproti tomu Rankovickému mu dává zcela jinou energii a mnohem větší dynamiku. Jedná se spíše o elipsu zhruba o šíři 40 m a dálce 60 m, s hlavním vjezdem se zvláštní orientací. Díky zdejším nálezům stříbrných denárů ražených v r. 935-972 v době vlády Boleslava I. je mimo jiné využití přikládané i Přemyslovcům. Uprostřed kruhového ostrova, krom úlů místního včelaře a zdánlivě ničeho dalšího se nachází silné energetické Zemské místo, poskytující potřebným dostatečnou podporu, posílení a ochranu. Okolní valy zvedající se nad hlubokým vodním příkopem a voda samotná pak dodávají další bezpečí a soukromí (i přes přítomnost nedalekého stavení), pro práci na sobě a na všech svých tělech, včetně mysli i toho hmotného. Takové místo nejen pro léčení na všech úrovních. Zkuste si zde pak třeba zabubnovat (po předchozím souhlasu v nedaleké hájovně). Všechno kolem vás se začne točit, jedno kolo vlevo, druhé proti němu a vy stojíte ve středu a koukáte jak ten zdánlivě chaotický pohyb, to střídání obou principů tomu všemu najednou přeci jen dává smysl. Doprava...doleva...nahoru...dolu...pořád dokola...a stále spolu. Je to přeci jen skoro na nás. Ale nejsme na to sami, jak si často bohužel myslíme. Sami jsme pak až na konci, či novém začátku, ne v samotném průběhu, tam máme podporu, o které se nám ani nezdá.

Krásné sny.

Petr a Vlaďka

 

 

 

Slavkovský les
Rankovice
Strážci i na obzoru
Ringval
Vstup
Otázky a odpovědi
Kaiserruhe
Strážište Nimrod
Otázky a odpovědi
Obora u Dobříše
Vodní příkop
Otázky a odpovědi
Strážci
Hlavní vstup
Tajemství v čase
Medový ostrov
Pohled z ostrova
Loučení
Poloha ringvalu Nimrod
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart