Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Páv

Archetypální energie a síly Matky Země

Příroda a okolní krajina k nám hovoří nepřetržitě. Její symbolika se pak mění na základě vnitřních souvislostí. Proto je tak důležité abychom poznali a porozuměli přírodním zákonitostem. Nejenom prostřednictvím různých projevů, bizardních tvarů a struktur, vůní či barev jsme neustále kontaktováni a oslovováni. Ale děje se tak i setkáními s různými zvířaty s jejich charakteristickými rysy, chováním a pohyby, dary a případnými schopnostmi je předávat. Je potřeba si však vytvořit vlastní „nářečí" či „slovník" jak s celou tou okolní krajinou a jejími obyvateli budeme komunikovat. Ve starém Římě měli někteří úředníci nařízeno pozorovat osudová přírodní znamení, aby se dle nich mohla řídit správa veřejného života. Říkalo se jim auguři, kněží-věštci. Dávní věštci se věnovali studiu přírody, učili se z ní číst a rozumět její řeči. Tzv. auspicia - předzvěsti se původně odvozovala a hledala v letu a pohybu ptáků, či zbarvení jejich hlasu. V jejich počtu či směru odletu nebo příletu. Numerologie i světové strany hrají též důležitou roli v čtení a předvídání v krajině, ale o tom až zase někdy příště.

Páv - Strážce umění a krásy. Síla probuzení ducha, sebedůvěry a duality.

Díky své nejbližší příbuznosti s bájným Fénixem bývá často spojován se znovuzrozením a nesmrtelností. Oka na jeho perech symbolizují probuzeného ducha a jasnozřivost. Oplývá schopností nahlížet do minulého, přítomného i budoucího času. V Japonsku i tibetském buddhismu je zvířetem bódhisattvy a ztělesňuje bdělost, slitování a soucit. V islámské symbolice představuje věčný život. Paví oko je zde pak spojováno s okem srdce a lesk a barva jeho těla s jasem a rozmanitostí duše. V Persii dva pávi stojící po stranách Stromu života znázorňovali dualitu života a dvojí lidskou přirozenost. V Řecku byl původně atributem boha Pana, solárního principu, který jej posléze předal Héře jako symbol hvězdné oblohy a božství, lunárnímu principu. V křesťanské mystice stojící na kouli představoval vzkříšení a oslavenou duši. Až později, kdy se jeho nádherný háv přestal hodit do požadovaného obrazu skromného člověka, převzal od církve „moderní" atributy marnivosti a pýchy.

Tato síla a energie prochází všemi čakrami, všemi energetickými centry. Dle prastarého východního učení, nalézá se na našem fyzickém těle minimálně 3 333 takových bodů. Pro Evropu bylo toto učení zjednodušeno na nám již známých sedm základních center. U cvičících a praktikujících jedinců můžeme pak vnímat devět takových míst. O jedno nahoře nad korunní čakrou více, a o to druhé pod rozkročenýma nohama. Zkusme ale vzít v úvahu, že každá buňka našeho hmotného těla může být takovou čakrou, takovým malým energetickým bodem. Zároveň nutno podotknout, že i těla vitální, mentální a emociální mají svá funkční a řídící centra. A co na to vše Páv..."Zamyslete se nad tím, zda žijete skutečně ten svůj život, ten život, který chcete opravdu žít. Je čas k nalezení vlastní identity. Zbavte se pout minulosti a vstupte čistí na novou a další cestu životem".

Automatická kresba a báseň, ať Vám pomohou na cestě za energií, krásou a sílou Páva.

S láskou, nohama na Zemi a očima upřenými ke Hvězdám.

Petr a Vlaďka           

Páv

 

Že celý svět se točí

jen kolem krásných očí?

Že u nohou jim leží svět,

když krásné jsou, jak růže květ?

 

Jak tedy? Leží, či se točí svět?

Či ztrácíš rozum a smyslů pět?

Je krása cestou k zhloupnutí,

rozum snad krásu znehodnotí?

 

A jak na to krásný páv se dívá,

jen podle šatu souzen odjakživa?

Kdo ptá se na duši toho ptáka,

jenž krásným šatem oko láká.

 

Svou krásou láká sílu mocných

na svoji stranu malomocných.

Krása však duši nezdolá,

když svádění moci odolá.

 

Svá jsem! Ne tvá okrasa,

nad kterou oko zaplesá!

Má krása slouží tomu cíli jen,

by krása duše našla cestu ven. 

 

(jš)


 

Automatická kresba
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart