Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Chudenice - Bolfánek

• Šlépějová kaple sv. Wolfganga •

Nedaleko Klatov ve Švihovské vrchovině pod vrchem Žďár (584 m) se nachází obec Chudenice písemně prvně zmiňovaná roku 1200. Celá oblast i ves byla od první poloviny 13. století do roku 1945 spjata se šlechtickým rodem Czerninů. V krajině se zde nabízí celá řada energetických i turistických cílů a jeden den nám k jejich navštívení stačit nebude. Nemluvě o nečekaných překvapeních a kouzlech přírody a jejích zasvěcenců, které jsou zde pro vnímavé nachystány. Chudenický zámek byl přebudován z tvrze již zmíněným rodem koncem 16. století. Ve vlastnictví Černínů byl i dolní zámek jménem Lázeň sv. Wolfganga, ležící poblíž léčivého pramene. Svého času zde stála lázeňská budova s koupelemi a zájezdní hostinec. Největší rozkvět zažily lázně ve 20. letech 19.století, rádi zde pobývali i čeští buditelé jako třeba Dobrovský, Čelakovský nebo Palacký. Nedaleká jezírka byly inspirací Jaroslavu Kvapilovi, když tvořil libreto k Rusalce. Za návštěvu určitě stojí i místní arboretum zvané Americká zahrada s jednou z nejucelenějších sbírek severoamerických rostlin, se zhruba 220 exponáty, které posloužilo jako množírna pro mnohé krasavce a krasavice v mnoha botanických zahradách, jako třeba v Bečově nad Teplou či v Průhonicích u Prahy. Unikátem zdejší sbírky je pak mohutná douglaska tisíciletá, patřící mezi tři nejstarší svého druhu v celé Evropě.

Ke skále a kameni na vrcholu se váže legenda o řezenském biskupu Wolfgangovi (?924-994), který se zasloužil o založení pražské diecéze a r. 973 vysvětil Dětmara z Magdeburgu prvním pražským biskupem (druhým pražským a prvním českým biskupem byl pak jmenován sv. Vojtěch). Na zpáteční cestě z Prahy do Řezna zde na Žďáru odpočíval v malé jeskyňce a na kameni nad ní žehnal české zemi a místnímu lidu. Po krátké době byla pak nad kamenem vystavěna kaplička a zavěšeny dva malé zvony. Na kameni v kapli pak dodnes údajně zůstal otisk světcovi stopy i důlek po biskupské berli. Kameni jsou připisovány léčivé účinky. Nese v sobě energie Země i Vesmíru, propojení je hodně silné, harmonické a stabilní. Samotná jeskyňka je i dnes obydlená. K puklině ve skále říká pověst, že pokud se rozestoupí tak, že jí projde těhotná žena, nastane zánik světa. Na místě staré kaple nechali pak v letech 1722-1725 Černínové vybudovat barokní poutní kostel sv. Wolfganga. Současně pak i poustevnu, kterou obývali františkáni, jejichž úkolem byla obsluha zvonů. Slavné poutě se zde konali třikrát v roce za účasti tisíců poutníků z Čech i Bavor. Nejslavnější pak v roce 1737, kdy sem byly převezeny ostatky sv. Wolfganga. Další části světcových ostatků byly r. 1873 převezeny a uloženy v katedrále sv. Václava a Vojtěcha v Praze. Josefínskými dekrety byl kostel zrušen a inventář rozebrán. Od té doby stavba chátrala. Počátkem 19.století bylo rozhodnuto o jejím zboření. Zachována byla pouze kostelní věž, která byla upravena na rozhlednu o výšce 45 m, dnešní Bolfánek, ze které je překrásný výhled na okolní krajinu. Spatřit odtud můžeme vrcholy Českého lesa i hřebeny šumavských hor.

Cestou na Bolfánek při úpatí samotného vrcholu u cesty, pozornému jistě neunikne nevelký, zato překrásný a silný menhir. Vzdáte-li mu patřičnou úctu, můžete se mnohé od něj dozvědět. Třeba něco o místní krajině, kudy procházeli zasvěcení, zasvěcující a meditující mniši z řad mnišských řádů. O geomantii, jako prastaré nauce k přežití v přírodě. O práci s vodou, kameny i stromy a jejich energiemi. O umění z krajiny brát, ale jí i vracet. A možná i něco o „Učiteli učitelů" sv. Wolfgangovi z Řezna a jeho žácích. Blahoslaveném Vintíři, sv. Vojtěchovi, sv. Gothardovi, nebo sv. Prokopovi. A podíváte-li se na data narození a úmrtí těchto mistrů, zjistíte, že třeba někdy v letech 970-990 se mohlo všech pět někde při společné práci v krajině potkat.Wink

Ale i překrásné počáteční ideály se časem díky osobním lidským aktivitám mohou lehce zvrtnout a na to si máme dávat vždy pozor. Jestli neměníme směr jen díky svým pomíjivým vlastním potřebám.

Radostné májové dny.

Petr a Vlaďka

Rozhledna Bolfánek
Chudenice a okolí
Douglaska tisíciletá
Menhir pod Žďárem
Sv. Wolfgang a kámen v kapli
Světec žehná české zemi
Realita, senzibilita, transformace...
Důlek na berlu
Detail
Možná tak...
Jeskyňka
Je obydlená
Než zase zapomenu...
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart