Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

PR Písečný přesyp u Vlkova

• Odkrytá písečná duna •

Obec Vlkov nalezneme na Třeboňsku nedaleko Veselí nad Lužnicí. Kousek od Vlkova se pak rozprostírá na ploše 0,87ha unikátní přírodní rezervace Písečný přesyp u Vlkova. Mnohdy zmiňovaná jako česká Sahara, nebo Odkrytá písečná duna. Tato u nás ojedinělá poušť je raritou i vzhledem ke své poloze u řeky Lužnice, v oblasti vod, mokřadů a rybníků.

Působením živlů, především větru, byl ke konci poslední doby ledové, zhruba před 13 tisíci lety, z říčních nánosů řeky vyvát jemnozrnný písek a vytvořil tuto nádhernou, tenkráte jistě mnohem větší oblast. Jako zvláště chráněné místo je písečná duna pod ochranou státu od r.1954. Na počátku 20. století byl písečný přesyp ještě přirozeně holý. Dnes jsou plochy čistého písku uměle udržovány odstraňováním vegetace. Velmi zachovalá duna vystupuje nad okolní krajinu do výšky 4-6 m. Oficiální nadmořská výška tohoto skvostu krajiny se pak udává 408-412 m. Předmětem ochrany této lokality evropského významu jsou i pískomilné rostliny jako je paličkovec šedavý, kolenec jarní, nebo nahoprutka písečná. Z hub pak měcháč písečný. Okraje přesypu osidlují ještěrky obecné.

Nepatří v České republice k největším, ale svojí polohou, strukturou i energiemi k těm nejvýznamnějším a moc krásným. Takový opak oázy v poušti. Přístav bezpečí, spočinutí, ticha a rozjímání. Ochranný kruh, jehož objetí a prostor nás nejen chrání, ale občas může i zachránit a zachraňuje. Písečný ostrov uprostřed lidských bouří a událostí. Veškerá tajemství i pochybnosti v jednom zrnku písku. A dětská radost z doteku Země bosýma nohama to vše jen umocňuje. Přístav, ze kterého se odplouvá jen s těžkým srdcem. Takový je Písečný přesyp u Vlkova. Připomíná dávný domov a bezstarostné dětství. Energie ochranného štítu, universální harmonie a krásy to vše jen potvrzuje.

Místo zasluhuje té nejvyšší ochrany, tak buďte ohleduplní, opatrní a rozmyslete, než sem vstoupíte. A když, tak se určitě zujte a na kolech už vůbec ne!

Krásné podzimní dny.

Petr a Vlaďka

Písečný přesyp u Vlkova
Česká Sahara
Odkrytá písečná duna
Ostrov v moři
Přístav bezpečí
Království otevřené
Na kole ne
Chvíle rozloučení
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart