Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

 Svatý Jan pod Skalou - Most přes řeku „Věky".

Skalní svatyně a posvátný pramen

Druidové předem věděli, že vznikne nová víra, znali i její základní symboly. Věděli, že lidské tělo je jako „telefonní přístroj", který je napojen na energeticko-informační systém, jak „nahoře", tak i „dole". To zajisté věděl i první „doložený" poustevník na našem území - přírodní mystik Jan (původním, snad chorvatským jménem Ivan).

Na těchto místech Ludmila, ještě s manželem Bořivojem navštěvovala posvátný léčivý pramen a podporovala poustevníka. Když se po smrti manžela Ludmila přestěhovala na Tetín, měla to sem opravdu jen kousek a tak se sv. Jan /Ivan stal jejím věrným rádcem.  Zvláštní je, že všechna důležitá místa objevující se v životě světice - hrad Houska, hora Říp, Turské maštale pod Tetínem a posvátný pramen v jeskyni ve Sv. Janu pod Skalou - jsou nějak spojena s tajemstvím v podzemí.

Je zajímavé, že již v egyptských textech se bojuje s temnými silami, tak jak bojoval i svatý Ivan. Gnostikova cesta se zcela podobá cestě egyptské duše do podsvětí. Tato nepředstavitelná vzdálenost mezi Egyptem a Svatým Janem pod Skalou je překonána duchovní cestou poznání v jediném okamžiku.

A to věděla Isis, Ludmila, Jan, Eliška Přemyslovna i Václav a Karel IV. V úplně jiných souvislostech se pak ukazují legendy o Janu + Bořivoji, Prokopu + Oldřichovi, Vojtěchu a Boleslavovi. Je napínavé pátrat v našich dějinách, legendách a kořenech.

Živel vody zde zase ožívá v legendě o setkání Jana se sv. Janem Křtitelem a daru „kříže". Zázračný minerální pramen Ivanka byl jedním z oblíbených míst Karla Hynka Máchy. Vyvěrá z poustevníkovy jeskyně. Naberte raději vodu do svých dlaní (než do ukotvené hliníkové nádobky) a vložte do ní svá tajná přání.

Pobyt v jeskyni lze doporučit každému. Celé toto místo, zejména pak poustevníkovo lože dobře dobíjí, posiluje auru a může dočasně probudit léčitelské schopnosti. Posaďte se, zavřete oči a spočiňte v klidu.

Při procházce, cestou na vrcholek skály ke „kříži", budete míjet místo setkání obou Janů. Ve skalách pod vrcholem pak uvidíte četné jeskyně. Výhled do kaňonu za „náročnější" výstup opravdu stojí.

Zdravíme a usmíváme se na každého, koho potkáváme při našem putování.

(pb+vb)

  

Mlžná brána.
Okno do údolí.
Místo setkání obou Janů.
Pramen Ivanka.
Pramen Ivanka.
Ohnivý keř - plný energie.
Průchody a jeskyně.
Svatý Jan pod skalou.
Na cestě k vrcholu.
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart