Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Archetypální energie a síly Matky Země

Epilog ●

Silová zvířata byla i stále jsou našimi každodenními průvodci. V šamanských slovnících jsou velmi často označována za spojence. Lidé odpradávna věřili, že jim tito spojenci denně pomáhají nejen v těžké práci, ale i poskytují rady, ochranu a přinášejí i léčení a zdraví. U mnohých domorodých kmenů je tomu tak dodnes. Spojení a komunikace s těmito průvodci nemusí být zas tak těžká, pokud se dokážeme zastavit, ztišit a jen naslouchat. Bez předsudků, bez zbytečného myšlení a úvah o pánu tvorstva a životní síle. Správné dýchání, modlitba-meditace, vědomí jasného záměru a smích. To vše nám pomůže spojit se s vlastním nitrem. Pak bude mnohem jednodušší zprávám a informacím ze světa flory a fauny porozumět. Všem malým i velkým tvorům na této planetě. Rostlinám a stromům, díky nímž máme co dýchat. I Božímu Duchu, který to vše prostupuje. I nás, a to je ta spojnice.

Želva - Učitelka trpělivosti a zpomalení. Síla ústupu k harmonii a míru.

Přestaňte znásilňovat běh života. Buďte trpělivý a vyčkejte vhodného okamžiku, zda nastal již čas jednat ve jménu cíle. Sami v přírodě vzdáleni shonu každodenností, v lesích, na horách či mořském pobřeží vám pomůžu navázat bližší vztah s Matkou Zemí. Každý den vychází Slunce, bez ohledu na to, kde a kdy se co stalo. Toť její poselství.

Vydra - Učitelka odevzdání se a splynutí. Síla hravosti a rodiny.

Vzdejte se snahy mít vše neustále pod kontrolou. Buďte klidní. Tato snaha pramení nejčastěji ze strachu. Jste v bezpečí. Netlačte na život, neznásilňujte běh událostí. Otevřete svá srdce a přijměte směr kterým vás vede vaše vědomí, aby se vůle vaše spojila s Jednotou. Váš život bude plynout mnohem klidněji a ve vás se rozhostí mír. Toť její poselství.

Mýval - Učitel řešení a vynalézavosti. Síla obratnosti, chytrosti a důvtipu.

Všechno, co potřebujete je přímo před vámi. Stačí se jen poohlédnout, uklidnit a pořádně podívat. Dostanete přesně to, co je třeba. Disponujete všemi prostředky, nemusíte se ničeho obávat, ani trápit. Stačí jen důvěřovat. Není možné slyšet vlastní intuici, když zmateně pobíháte kolem dokola. Toť jeho poselství.

Los - Učitel rovnováhy a sebelásky. Síla nebojácnosti a přijmutí rozhodnutí.

I přes rady přátel a tlaky okolí jste to vy, kdo musíte učinit rozhodnutí. Toto uvědomění přináší samostatnost a svobodu, ale i zodpovědnost. Důvěřujte vnitřnímu hlasu. O radu či pomoc můžete požádat, ale je to váš život a můžete udělat cokoli, co budete chtít. Je jediná autorita, která vás nikdy nepovede špatným směrem. Toť jeho poselství.

Holubice - Učitelka dýchání a lásky. Síla spirituality, duše a neřešení.

Zpomalte, zastavte se a zhluboka se nadýchněte. A znovu, a znovu, a znovu. Dýchání vás ukotvuje ve vašich tělech. Dýchání vás vrací do vašeho klidného nitra. Není třeba hledat řešení, to si vás vždy najde samo. Jen víru a uvědomění, a to stojí skutečně za to. Universum je na vaší straně. Toť její i naše poselství.

Nebylo cílem této kategorie popsat všechny živé a dýchající tvory této planety. Pouze velmi částečně přiblížit, význam a poselství Silových totemových zvířat u našich předků napříč časem a místy, ale i pro dnešní náročnou dobu. A tak závěrem:

Kdo je veden rovně vpřed,

kdo vidí víc než náš svět,

kdo ví co chce a míří dál,

to je pravý vládce, král.

Kdo se toho umí vzdáti,

Tomu není, co už přáti.

 

 

Ať se daří. Klidné dny.

Petr, Vlaďka a Siddho.

designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart