Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Kolumbovo vejce

Bor u Skutče - Toulovcovy Maštale

Kryštof Kolumbus (1451-1506) dnes bychom řekli narozen v Itálii (dříve Janovském státě), mořeplavec a kolonizátor ve službách katolických španělských králů. Kolumbovo vejce je pak ustálené slovní spojení, které označuje geniální nápad, impuls, který pak může zopakovat skoro každý. Říká se tak, že viděno zpětně a s vícero informacemi se zdají složitosti a dají obtížnosti řešit jednoduše.

Když byl Kolumbus po svém návratu z Ameriky oslavován, našli se závistivci, kteří zlehčovali význam jeho cesty, že prý to není těžké tam doplout lodí. Kolumbus přitakal, že to nic není, ale že to byl on, kdo na to přišel. Poté s úsměvem vyzval chytráka, aby postavil vejce na jeho špičku. Po marných pokusech i jiných přítomných vzal objevitel vejce do rukou, lehce naťukl špičku a postavil jej na stůl. Opět se ozvaly hlasy, že je podvodník a že to nic není. Kolumbus se nebránil, ano je to hračka, jen na to přijít:  „Tak jako jsem naťukl a postavil vejce já, mohl to udělat kdokoli jiný před tím."

Přírodní rezervaci Maštale nalezneme nedaleko obce Bor u Skutče v okrese Chrudim. Oblast o rozloze necelých 1 100 ha se rozprostírá na rozhraní České tabule a Českomoravské vrchoviny. Ohraničují ji obce Zderaz, Proseč, Nové Hrady, Jarošov, Budislav a již zmíněný Bor u Skutče. Hlavní osu území tvoří tok říčky Novohradky s mnoha drobnými přítoky, hlubokými skalními roklemi, převisy, jeskyněmi, prameništi, lesními loukami a rybníky i suchými temeny skal s písčitou půdou. Nadmořská výška území se pohybuje od 350-550 m. n. m. jde o krajinu, kde se navzdory masivnímu turistickému ruchu stále dají najít místa příliš nepoznamenané naší civilizací. Součástí ochrany je i pískovcové skalní město Toulovcovy Maštale, místo pojmenované po rytíři Vavřincu Toulovcovi z Třemošné, který na počátku 15. století daroval tuto oblast městu Litomyšl a jejímu špitálu. Bizardní skalní útvary pocházejí z druhohorního moře. Převládají zde tzv. cenomanské pískovce (nejstarší jednotka svrchní křídy) s borovými lesy. Členitost a rozmanitost reliéfů umožnuje život pestré mozaice vzácných a chráněných živočichů a rostlin, a to zde mějme, prosím, zvláště na paměti.

Dnes se vydáme opět z Boru u Skutče, rovněž po červené, ale opačným směrem než minule, kdy jsme navštívili Dudychovu jeskyni a Mojžíšův pramen. Mnoho lidí ani zde na této cestě nepotkáte. Tam pak stojí skalní pískovcový blok nazvaný Kolumbovo vejce. Do skalního podkladu se opírá jen svou patou. Bizarní a překrásný skalní útvar. Nádherná skalní palice, solitérní kousek se zajímavým vortexem a energiemi. Takové přesýpací hodiny. Pobyli jsme zde sami skoro tři hodiny. Nedaleko od krasavce se pak nalézá celý iniciační areál s řídícím centrem na vrcholku uprostřed celého toho zdejšího přírodního zajímavého a zklidňujícího dění. To vše na odbočce mimo značenou turistickou cestu. Člověk by zde mohl strávit při objevování okolí či jen relaxování hodiny a hodiny, dny a dny, měsíce a měsíce. A pokud se dokážeme zklidnit a zastavit, skála nám pak dá poznat naději Matky ve své děti, vylepší citlivost a senzibilní vnímání, nebo nám ukáže sílu ohnivého draka. A na cože to zde máme přijít? To už musíme každý sám a nejlépe zde. Pomoci by mohla i automatická kresba místa a zdejšího krasavce a siláka. Po boji umí být každý generál. Smile

Petr a Vlaďka

Cestou k viklanu
Kolumbovo vejce
Kdo je větší
Tancuji na patě
Tady je to místo
Železo pro sílu
V celé své kráse
Okolí
Soused
Bor u Skutče
Spouštěcí tlačítko
Automatická kresba místa
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart