Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

CHKO Žďárské vrchy - okolím Svratky II. část

● Hradiště Zkamenělý zámek, Čtyři palice a meandry Svratky

Z minula: Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy (Saarer Bergland) o rozloze necelých 486 km2 dostala své pojmenování po způsobu získávání půdy. Pozemky polí byly získávány našimi předky tak, že vypalovali, neboli žďářili původní lesní porosty. Žďárské vrchy většinou své rozlohy leží v kraji Vysočina, jako nádherná a ne zcela popsaná součást Českomoravské vrchoviny, v severozápadní části tajuplné Hornosvratecké vrchoviny. Nadmořská výška území s typickými úzkými hřbety a zalesněnými skalisky se pohybuje mezi 385 - 836 m n. m. Nejvyšším vrcholem je přírodní památka Devět skal (836,1 m. n. m.). Pramení zde třeba řeka Sázava, Novohradka a Svratka. Název řeky Svratky lze odvodit od staročeského slova sworti - vinout se. Nádherně meandrující a velice klikatící se, skoro 174 km dlouhá řeka je toho jasným důkazem. Její původní neregulovaný tok s drobnými odchylkami byl totožný s historickou zemskou hranicí Čech a Moravy. Jejím největším levým přítokem je pak řeka Svitava, aby pak spolu s Jihlavou vtekly do Dyje a přes Dunaj a Černé moře dopluly s poselstvím až do Atlantského oceánu. Jméno řeky dalo i jméno městu Svratka, které se nachází necelých 20 km severovýchodně od Žďáru nad Sázavou. Nejstarší dochovaná zmínka pochází z roku 1350. Řeka jej pak rozděluje na historickou moravskou a českou část města.

Ke kouzelným meandrům této nádherné řeky se za chvíli vydáme, ale ještě se před tím stavíme na dvou zajímavých místech.

Vydáme-li se dále od zámku Karlštejn (viz.web), od Knížecí studánky pak jižně po modré značce dojdeme do lokality zvané Borovský les k dalšímu státem chráněnému překrásnému přírodnímu sídlu, k přírodní a kulturní památce, pravěkému neolitickému hradišti Zkamenělý zámek (752 m. n. m; 2,97 ha). Bizardní skupina skal o výšce kolem 10 m pochází ze starších čtvrtohor a vznikla mrazovým zvětráváním. Největší s názvem Zámecká věž pak dosahuje výšky 765 m. n. m. Hradiště se zachovalými valy bylo dle archeologických nálezů osídlováno napříč celým naším časem, od počátků do teď. V době kamenné, bronzové i železné. V raném středověku na přelomu 6. - 7. století je zde doloženo osídlení Slovany. Ve vrcholném středověku tady snad stával dřevěný hrádek. Místo je obydlené i dnes, a to více než si můžeme myslet. Takže, prosím, až budete procházet středem hradiště - osídlení po značené cestě, mějte to na paměti. S díky a v pokoře ke všem těm našim předkům po obou liniích až k velkému třesku. S poděkováním za jejich neustálou podporu, vědění a moudrost. A piknik zde opravdu nedoporučujeme, ale azylu před bouřkou se vám tady pod místním dvojitým dolmenem jistě dostane. A než liják přejde, můžete si vyzkoušet dvojitou techniku.

Za dalším skvostem starších čtvrtohor v Borovském lese ve Žďárských vrších, skalním útesem v moři lesů, se můžeme vydat z místa zvané V Pasekách nedaleko obce České Milovy po zelené a žluté turistické cestě. Cestou do přírodní rezervace Čtyři palice (732 m. n. m; 37,25 ha) nemůžeme pak minout chladivý pramen skvělé vody, Lesní studánku. Samotné seskupení skal pak tvoří skupina tří mohutných skalních útvarů s názvy Čtyřpaličatá skála, Děvín a Tvrz a na ně pak navazuje nižší hřeben s názvem Opomenutá. Nejznámější z nich Čtyřpaličatá skála pak dosahuje délky 50 m a výšky stěn až ke 33 m. V jednotě, přec každá hlava má svoji hlavní převládající energii a připomínají čtyři sudičky. Tak nesuďme a přijeďme si sem pro naše zapomenutá předurčení, nebo jen načerpat energii a získat další potřebný klid. „Dýchej hory, poslouchej lesy, rozprávěj s vodou, žij, jak kdysi jsi žil a nech žít".

A konečně k slibované řece Svratce, do PR Meandry Svratky. Značená naučná stezka s dřevěnými lávkami a chodníčky kolem klikatící se vody dnes již neexistuje. Neměl ji bohužel kdo udržovat a působením řeky vzala za své. Naštěstí se k tomuto kouzelnému místu stále dá ještě s opatrností a šetrností k okolí dostat. Z obce Milovy od kempu sem vede přes úžasnou louku stále malá cestička. Meandry Svratky jsou dechem beroucím dílem Matky Země a její složky vody. Ani Fleš neodolal a nechal se unášet zatáčkami proudem řeky, aby pak vystoupil na mělčině s nánosem písku. A zas a znova. Kdyby nás po hodině nevyhnala bouřka, sedíme tam a koupeme se ještě teď. A co řeka šeptá... „Tvořivý klikatící se ohnivý vodní drak může zde pomoci se zdravím. Slunce a voda, potrava je sama".  A podívejte se na kresbu ☺

Klidný a radostný konec léta.

Petr a Vlaďka.

Pravěké hradiště
Zkamenělý zámek
Stále obydleno
Moudrost, vědění, ochrana
Dvojitý dolmen
Paměť
Valy osídlení patrné
Patrné i dnes
Lesní studánka
Čtyři palice-čky
Čtyři sudičky
Ahoj!
Okolí
Vrcholové partie
Výhledy
K meandrům Svratky
To se mi líbí
Svratka, až do oceánu
Sworti
Paráda
Loučení
Automatická kresba
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart