Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Druhé kounovské řady?

Hradiště u Českých Lhotic je keltské oppidum. Najdete ho poblíž Nasavrk, kde také sídlí aktivní sdružení Boii, které se zabývá zajímavou praktickou archeologií. Oppidum je dnes pouhým polem na protáhlém vršku, obkrouženém Chrudimkou. Srázy k řece jsou strmé a jistě poskytovaly dobrou ochranu. Přístupová cesta od východu je přehrazena trojitými valy, které bývaly doplněny palisádami a zdmi. Jsou dodnes velmi výrazné a svou velikostí budí úctu. Cesta byla přerušena klešťovou bránou, která se ale nedochovala - musela ustoupit silnici a cestě pro zemědělce. Akropole hradiště je dnes nepatrnou zvýšeninou v zadní části využívané plochy. Na ploše hradiště probíhal donedávna archeologický průzkum, který potvrdil, že tady sídlilo kromě Keltů i několik starších kultur. A tady už začínají otazníky a dohady. Kultury doby bronzové a starší jsou obestřeny velkým „nedostatkem důkazů." V zadním rohu směrem k přehradě byly odedávna známy velké mohyly. Jsou zde svědecky doloženy cenné nálezy z doby bronzové. A jako zarputile mlčící svědkové jsou všude v okolí podivné oblé kameny. V zahradách, na veřejných plochách a hlavně na srázech k řece a na mezích polí jsou roztroušeny balvany, které podezřele připomínají menhiry. Dokonce i památník mistra Jana Husa u kostela je z nich postaven. Oblé hrany, nebo naopak rovné plochy, kameny s výrazem i zvláštními linkami, o energiích ani nemluvě. Ve směsi s „přírodními" kameny a rostlými skalisky se tu povalují různě velké kulaté, oválné, deskovité i komolé kameny, z nichž mnohé byly evidentně svrženy z okraje srázu. Některé se dosud opírají o stromy, které jejich pád zastavily. Takže je zřejmé, že kameny původně ležící na plošině, byly v různých dobách odstraněny aby „nepřekážely". A není důvod se nedomnívat, že s devastací možné a předpokládané „megalitické" památky mohli začít už Keltové. Ti totiž nebyli jejich stavitelé, menhiry a megalitické stavby jsou o tisíce let starší. V původních polohách se tak nezachovaly žádné viditelné kameny. Ty poslední byly podle svědků rozvráceny při stavbě silnice do Křižanovic a při stavbě přehrady. V současnosti naleznete v místech před-keltských mohyl jen novodobý kruh z osmi kamenů a jeden nevelký novodobě vztyčený menhir. Ten ovšem stojí za to - takhle krásný a perfektně fungující menhir jsem už dlouho neviděl. Čest a úcta tomu, kdo ho znovu vztyčil...

Jak lokalita původně vypadala, se můžeme pouze dohadovat. Čím déle jsem se tu procházel, a nechával na sebe místo působit, tím víc se mi vnucovala vzpomínka na jiné místo. Původní dispozice hradiště mohla vypadat podobně jako známá lokalita Kounovských kamenných řad. Krom intuice mě k tomu vede i několik podobností - nebývalé množství kamenů a téměř shodná dispozice terénu - protáhlé návrší široké mezi 200 - 300 metry, v podobné nadmořské výšce a z obou stran ostře ohraničené prudkým srázem. Dokonce i severojižní orientace předpokládaných řad je možná. Podíváte-li se na směr keltských valů, musí vás okamžitě napadnout, proč Keltové navršili valy do podivného pravoúhlého tvaru a zbytečně si tak prodloužili obrannou linii a nejkratší spojnici mezi srázy? Mělo to nějaký smysl, nebo jen dodrželi už existující směr jakýchsi linií v lokalitě? Vznikly keltské valy a po nich i hranice současných pozemků podle nějakých starších linií? Zatímco na Kounově je pozdější hradiště mimo plochu řad, tady oppidum předpokládané řady přerostlo a ty tak musely ustoupit. A nakonec - rovná pole jsou tady na Vysočině příliš vzácná na to, aby řady mohly odolat až do současnosti.

Řady menhirů by tady mohly sloužit stejnému účelu jako ty kounovské. A ptáte se, jaký že ten účel byl? Teorii mám, ale nenapovím. Tu vaši si běžte nechat potvrdit větrem nad bývalými „lhotickými řadami". Otevřeným myslím jsou odpovědi k dispozici i bez hmotných důkazů a popsaného papíru. 

Jiří Škaloud    

Souhlasíte, nebo máte jiný názor, či zkušenost? Budu rád, když nám to řeknete!  Napište mejlík na info!  Díky (do předmětu pište název článku) 

nebo na skaloud@putujici.cz

 

Novodobá řada slouží proti autům..
Památník Jana Husa
Valy keltského opevnění
Balvany, svržené ze srázu.
Balvany všude..
Menhiry mezi přírodními kameny.
Akropole, pole, pole..
Novodobý medicine wheel
Poslední mohykán.
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart