Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Tři prameny Křinice

Lužické hory - Českosaské Švýcarsko

Mezi městem Krásnou Lípou (založenou někdy ve druhé polovině 13. století významným šlechtickým rodem Ronovců-Hronovců) a obcí Studánkou nedaleko města Varnsdorfu, uprostřed krásných lesů na tichém a klidném přírodním místě v přesličkových porostech, zde ve výšce nějakých 500 m. n. m. pramení nádherná a romantická říčka Křinice. Křinice je známá jako divoká řeka Českosaského Švýcarska a je dlouhá nějakých 30 km. V Německu pak Křinice dostává název Kirnitzsch a v Bad Schandau se vlévá do Labe. Její tok v úseku 7-8 km tvoří státní hranici s našimi německými sousedy. Místu zrodu říčky se dříve říkalo Wilde Borne - Divoké prameny, dnes Tři studánky, Tři prameny Křinice. Pro turisty bylo místo upraveno a zpřístupněno již v roce 1908. Prameniště je tvořeno ze dvou menších, záložních, někdy vysychajících pramenů, a jedním hlavním (vedoucím) pramenem, který je zastřešený altánem. Prameny jsou jako Tři bratři nebo Tři sudičky. Tvoří pospolu léčivou směs pro vše živé, měnící se s roční dobou, trojjedinost, předpověď i následnou jednotu zamíchanou nejen v říčce. Našim předkům místo nemohlo uniknout napříč celým časem. Dobré místo pro druidskou školu v přírodě a nácvik vodní magie. Neustále se měnící a tvar nedržící voda byla mnohými našimi předky spojována s ženským principem, Lunou-Měsícem a plodností. S hlubinami a lůnem Země. Byla uctívána jako dárkyně života, očišťovatelka a uzdravovatelka, se zázračnými a léčitelskými schopnostmi. Voda umí ukazovat mnohé tváře a užívat různé symboly. Může být hluboká, stojatá, rozbouřená, chladná i tekoucí. Nese v sobě odraz svého okolí, klidu vědění a kontemplace. Představuje stálost i změnu, radost i smutek, obnovu i ničení. Zrcadlí představy o tvořivé síle přírody i času. A plyne stejně jako život, od pramene k moři a oceánu, od zrození k smrti a dalšímu narození. Představuje tak hranici mezi oběma říšemi. Říší živých a říší zemřelých, nebo přechod do příštích životů. Může tak i symbolizovat stálou nestálost Vesmíru. Ve středověku byla u žen podezřelých z čarodějnictví prováděna tzv. zkouška vodou.

Tři prameny Křinice tak trochu připomínají Čtyři řeky ráje, biblické rajské řeky plynoucí do čtyř světových stran od kořenů Stromu života, jejichž vody přinášely život a obživu. Jako každé takové místo je i to zdejší pod ochranou přírodních a astrálních bytostí a od nás lidí se požaduje velká pokora a úcta. A pak se možná nestačíme divit, co vše se může dít. Co vše můžeme vidět v okolí, jak vnímat a co léčit zdejší křišťálovou a chladivou vodou, snímající nemoci a veškerý nepotřebný magnetismus na všech našich tělech. Fyzickém, mentálním, emociálním i tom astrálním. I když voda je zde v jednotě, každý z pramenů má svoji vlastní hlavní funkčnost a specializaci. Ač všechny tři stejně vzdělané v praktické přírodní medicíně, každý pak má své vlastní poslání a talent k rozdávání zdraví. Jeden hovoří o propojení obou principů, vertikálně i horizontálně. Druhý o čistotě a třetí o nekončící naději. Ale který je který, to už je jen na vás, zkuste to poznat při vaší návštěvě tohoto krásného a kouzelného místa.

A poznání dnešní doby..."chcete-li Pánaboha rozesmát, sdělte mu své plány".

Tak s nadějí.

Petr a Vlaďka

Tři studánky
Prameny Křinice
Hlavní pramen
Génius loci
Vítejte
Léčení I.
Léčení II.
A nejen lidí
Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi...
Světlo a stín
Pozor na víly!
Loučení
Tak někdy příště
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart