Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Za kameny na Blatensko (2. část) 

Dobšický mužík a Hliniční vrch

V Drahenické Málkově přímo u cesty stojí novodobé menhiry (N 49°28.52737', E 13°54.42795'). A i pokud vás novodobá díla neoslovují, tak další místo už vás zaujme určitě. Dobšický kamenný mužík (N 49°28.13358', E 13°52.84493') je původním a veskrze přírodním, ač lidskou činností vztyčeným kamenem. Musíme k němu pěšky, nejlépe ze Starého dvora u Drahenického Málkova, případně od Dobšic. Menhir je označen na mapách, ale vedou k němu jen neznačené lesní cesty, takže dobrá orientace v krajině a mapa je potřeba. Kámen svým vzhledem opravdu trochu připomíná vzrostlého trpaslíka a je spojován s pověstí o konci světa. Ale jeho energie tomu nikterak nenasvědčují. Ovšemže - pokud posuzujeme a obdivujeme tvar a vzhled kamene, jeho krásu, bizarnost, zajímavost, hodnotíme jinou energii, než samotnou energii kamene. Pomineme-li případné úpravy člověkem, tvar a vzhled kamene vytvořila eroze, tedy voda, teplo, mráz a vítr, v tvaru je tedy přednostně vyjádřena spolupracující energii těchto živlů. Vzhled kamene s případnými antropomorfními či zvířecími rysy v nás evokují představy, a často se promítají i do lidského způsobu využití kamene. Mohou být motivací pro vložení funkčního programu a mohou tak naznačovat i vlastní energii kamene. Ale přesto jde vždy o projevy jiných živlových energií a případně lidského působení. Samotná energie kamene je jinde - je primárně určená živlem země a je schovaná uvnitř v pevné skále, v jejích geologických projevech, složení, je vyjádřená celistvostí a homogenitou skály, její tvrdostí a pevností. Samotný kámen vždy poskytuje hlavně tvrdost, pevnost, stabilitu, sílu, ale také soustředění, klid, trpělivost a propojení na matku Zemi. Pokud kámen má léčivé schopnosti, jsou vždy spojené s jednou s těchto základních vlastností. Menhir Dobšický mužík má navzdory svému jménu převážně zemské energie. Může nám dobře pomoci rozšiřovat náš pohled na to, čemu říkáme realita. Nepřímo tak vede i k rozvoji našich duchovních schopností a osobnostnímu růstu.

Poblíž Dobšického mužíka vystoupáme na vrchol Hliničního vrchu. Přes vrchol vede neznačená travnatá cesta. Po překonání vrcholu, najdeme od této cesty asi sto metrů vlevo v lese (N 49°27.84152', E 13°52.76208') velmi zajímavý menhir. Nutno říct, že ve zdejších lesích se těží kůrovcové dřevo, takže stav cest i terén je komplikovaný a porosty se prudce mění. Menhir na Hliničním vrchu se podle některých zdrojů zaměňuje za Dobšického mužíka. Není úplně jasné, který je ten pravý, každopádně jde o dva samostatné kameny, i když jsou si v něčem podobné. Ten na Hliničním vrchu je mimořádně zajímavý svou energií i zvláštní geologickou vrstvou v žulovém bloku kamene, podle které kámen prasknul a která ho tak rozděluje na dvě poloviny s opačnými energiemi. V samotách zdejších lesů poskytuje místo mimořádně kvalitní příležitost k hlubokým vhledům i meditacím.  

Šutérek

(N 49°26.37650', E 13°51.91542') Takto důvěrně nazvali novodobý menhir u Blatné jeho stavitelé z místního aktivního spolku „Menhirostav". Najdeme ho u modré turistické značky vedoucí z Blatné do Chlumu. Opět jde o velmi kvalitní aktivní kámen s převažující ženskou energií. Navíc je umístěn na opravdu skvělém místě. To, že ho údajně vykopal majitel nedalekého stavení při hloubení sklepa, mu kouzlo ani energii neubírá. Pro mě je to jen další důkaz, že historické souvislosti a případné stáří vyzdvižení kamenů jim obecně na kvalitě ani nepřidává, ani neubírá. Špatně zvolený a nefunkční kámen může být libovolného stáří. A naopak, mnohý moderní menhir v síle svého působení předčí své dávné předchůdce.    

Malý a Velký Kátlperk

(N 49°25.70445', E 13°54.28568' a N 49°25.61495', E 13°54.20602')

K posledním dvěma místům vyrazíme z Blatné kolem rybníku Zadní Topič. Vzhledem k tomu, že obě místa jsou uprostřed obdělávané půdy, je vhodné je navštívit až po sklizni. Oba přírodní výstupy žulových skal jsou remízky v polích na východ od Blatné. Malému Kátlperku se také říká „Čertův kajak", což při pohledu na tvar kamene pochopí každý. Velký Kátlperk je poměrně vysokou skálou a dozajista pohled na Blatnou při západu slunce je tím, co vám o Blatensku vypoví úplně všechno...

Jiří Škaloud 

 

Dobšický mužík
Pochoduje
A mračí se
Menhir na Hliničním vrchu
Na samotě u lesa
Polarity
Na modré značce
Menhir Šutérek
U Blatné
Kátlperk malý
Čertův kajak
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart