Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.
Velké Losiny

● Místo velkých darů i zmarů ●

První písemná zmínka o obci v předhůří Hrubého Jeseníku v údolí říčky Losinky pochází z roku 1296, kdy se uvádí pod názvem Oldřichova Ves, Ulrichdorf, Gross Ullerdorf. Doklad o novém názvu obce, získaném dle potoka Losín, pochází až z r. 1412. Potok snad byl pojmenován podle místa s výskytem losů. Od roku 1507 se ves a celé losinské panství stává nedílnou součástí majetku Žerotínů. Za jejich panování dochází ve Velkých Losinách k velkému rozkvětu, obzvláště za života Jana mladšího ze Žerotína. V roce 1531 se začíná upravovat původní tvrz na renesanční zámek, dostavěný v roce 1589. A v roce 1592 byly rozšířeny místní lázně a vystavěna první papírna (dnes poslední papírna v Evropě vyrábějící ruční papír).

A běží čas. V letech 1678 povolává na zámek do Velkých Losin, po smrti Přemka III. ze Žerotína, poručnice jeho synů hraběnka Galle nechvalně známého, úskočného a po majetku toužícího inkvizitora Jindřicha Bobliga z Edelstadtu. Tím se spouští hrůzné a kruté čarodějnické procesy nemající obdoby. Dle jedněch údajů zde bylo v letech 1678-1689 upáleno v zámeckém parku na 56 nevinných lidí, dle jiných to bylo v letech 1679-1686 a jednalo se o 38 obětí šíleného kněze. Václav Kaplický se nechal těmito vykonstruovanými procesy inspirovat k napsání knihy Kladivo na čarodějnice. Procesy byly zastaveny až Janem Jáchymem ze Žerotína, jakmile dosáhl své plnoletosti. V roce 1802 bylo celé panství prodáno Lichtenštejnům. A přes všechny ty lidské zmary, dává zde Země lidem od pradávna velké dary.

Sirné termální minerální prameny zde vyvěrají od pradávna na tektonickém zlomu Keprnické a Desenské klenby z hloubky tvoření okolo 1 000 m a dosahují teploty okolo 37°C. Jistě neunikly pozornosti ani našim předkům, napříč celým časem. Chemickým složením je losinská voda cenným typem přírodní léčivé vody. Dvojmocná síra se velmi dobře vstřebává kůží, a již po 15 minutách se prokazatelně dostává do krve a pozitivně ovlivňuje regulaci látkové výměny. První písemná zmínka o zdejších lázních je z roku 1562. Později zde majitel panství Jan mladší ze Žerotína nechává postavit nový zděný dům pro ubytování hostů, k již existující dřevěné lázeňské budově. Z r. 1580 pak pochází významné balneologické dílo od Tomáše Jordána z Kluže, pojednávající o léčivosti a kvalitě losinských vod. Třicetiletá válka a čarodějnické procesy znamenaly pro lázně stagnaci. Velký rozvoj lázní nastal v druhé polovině 19. století. Zdejší prameny mají vyšší obsah sirovodíku a jsou mírně radioaktivní. Dnes se zde převážně léčí kožní nemoci, problémy s pohybovým aparátem a neurologické poruchy. Vřídel se zde nachází několik. Nejznámějším léčivým přírodním a nejbohatším sirným zdrojem v České republice je vřídlo Žerotín. Vzniklo v letech 1979-1980 a samotný vrt je hluboký 1 001 m, aby se sirné termální vody dostaly o teplotě 35,4-36,3°C na povrch země z krystalických hornin masivu Hrubého Jeseníku, s vydatností přes 17L/s. Lázně tuto vodu využívají ve formě sirných perličkových a vířivých koupelí a je jí rovněž napájen venkovní termální bazén. Můžeme tak relaxovat svalstvo, vylepšovat termoregulaci, uvolňovat napětí celého těla, vylepšovat jeho cévní pochody a prokrvovat kůži. Vřídlo Dobra bylo vybudováno v r. 1976, zdroj je dnes  tlakově uzavřen. Petr pochází z r. 1973, vrt je zasypán štěrkem. Původní vřídlo zdejší termální vody v Losinách z let 1903 představuje pramen Eliška, který byl až do r. 1970 nejvydatnějším v celé místní vřídelní struktuře. Po vyhloubení ostatních vrtů jeho vydatnost klesla do nynější funkce stabilního přírodního odvodnění zřídelní struktury a jeho voda o teplotě 26,5 C je odváděna do kanalizace. Ani vřídlo Marie Terezie není funkční. Po provedených okolních vrtech v letech 1974 zde prakticky došlo k zastavení vývěru a pramen byl v r. 1993 fyzicky zlikvidován.

Unikátnosti složení losinských vod, sirných a pekelných využívá i nedaleký termální park, jediný svého druhu v České republice s devatero termálních bazénů, vnitřních i venkovních.
Náš dnešní cíl se nachází v zámeckém parku pod dřevěným altánem. Minerální pramen Karel je tradičním zdrojem studené sirné minerální vody, který zde vyvěral dávno před tím, než zde vůbec kdy vznikly první lázně. Léčivá a úžasná voda je obohacena o železo, hořčík, vápník, sodík, draslík a další hodnotné prvky z lékárničky a náruče Matky Země. Geneticky je Karel spjat s Eliškou i Žerotínem, takže moudrý a pokorný ví, kam si zajít pro klid a místní informace. Sirovodíkový závoj zde působí jak kadidlo v synagoze, mešitě, kostele či chrámu, nebo jen v otevřené krajině či srdci v zámeckém parku. Přejít ty vrstvy lidských činů a podívat se dál, tam hlouběji, za práh lidské malosti a nevědění.

„Žádná lidská duše není zlá. Lidi dělají jen divné věci, z nevědomosti, z neznalosti, z nedostatku lásky. Tak jim posviťme na cestu. Nebo aspoň sami sobě".

A vody z Karla nám s tím rády pomůžou.
Čarovný podzim.

Petr a Vlaďka
Zámecký park s altánem
Místo zmaru
Už nikdy více
Původní místo darů
Pramen Karel
Tekuté zlato
Láska Tvoří Zdraví
Po léčebné kůře
S díky
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart