Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.
Iva Danková
 
Čas,
 
v nás a nebo kolem nás?
Budeme s ním bojovat
a nebo se radovat?

Lineární přímka
vteřin, minut, hodin sbírka.
Start a cíl,
do jednoho se slil.

Umřít dřív než se  narodit,
mezitím o vteřiny zápasit,
co nejvíc cestou vytěžit.

Ale.. ty slavnosti přírody,
každý rok znovu se obrodí,
každý rok znovu vše  začíná.
Co znamená jedná vteřina?
Čas cyklický,  čas jistoty,
sázet a sklízet dobroty.
Čas  planety.


Můj otčenáš
(Matkonaše)
   

Naše matko,
naše pralátko,
ctíme tvoji duši, tělo, jméno,
jak v jednotě je ukotveno.
 
Buď vůle tvá,
tam kde je světlo i tma.
Děkujeme ti za chleba.
Odpusť nám co ti činíme
i my odpouštět musíme.

Kéž rozeznáme temné stránky dění
a celý svět se v dobro změní!
Amen

Mluva

Zvuky, vibrace,
pro jedno slovo poprat se.
Pro jednu větu
ublížit celému světu.

Jedna píseň
zažene tíseň,
jedna slabika
smutek zaříká.

Mluva, jazyk náš,
od kolébky ho poznáváš.
Duch národa,
jeho svoboda.

Živá bytost,
když nemáš s ní lítost,
slova, která ústa zkomolí
u srdce ji zabolí.

Předků vklad
nad poklad.
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart