Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.
Energetické místo na Bradle
 
Pojedete-li někdy přes Červenovodské sedlo, nezapomeňte odbočit na Suchý vrch. Autem se dostanete až na parkoviště u Kramářovy chaty ve výšce skoro tisíc metrů nad mořem. K zajímavým vrcholkům už zbude pouze malý kousek pěšky. Kramářova chata je původně turistická chata z dvacátých let. Po revoluci byla dlouho zavřená a dokonce v roce 2003 vyhořela. Dnes je nově zrekonstruovaná do podoby restaurace a wellness hotelu. Součástí areálu je i zajímavá rozhledna. Nás ale především zajímají nedaleké cíle - samotný vrchol Suchého vrchu (995m n.m.) a především skála Bradlo. Tu najdeme na červené turistické značce, na druhou stranu od Suchého vrchu. Skalní výstup je až za vrcholem Bradla, už na klesání od vrcholu. Minout ho nelze, skála leží přímo na značce a je často využívána jako místo k zastavení a odpočinku.

Jedná se o silné zemské místo, které je ale současně sluneční svatyní. Jak je to možné? Živel ohně má totiž dvojí podobu - přichází k nám v podobě slunečního záření, ale také v podobě vnitřního ohně planety Země. Jaderné reakce v jádře planety vytváří obrovské množství tepelné energie, která stojí nejen za sopečnou činností, ale i za pohybem kontinentů. Bradlo je tedy primárně svatyní živlu ohně, ať už přichází odkudkoliv. Světlo a teplo Slunce potřebují nejen rostliny, ale ohřívání a ochlazování potřebují všechny dynamické jevy všech živlů a nakonec i života. Dynamika koloběhů vody a vzduchu je založena na tepelných změnách přicházejících od Slunce a samozřejmě i rotace planety kolem své osy i kolem Slunce. Takže všechny termické procesy iniciované Sluncem souvisí s proměnami a základním impulzem pro vznik života. Přítomnost těchto impulsů v některém místě může signalizovat svatyni Slunce, energie čistoty může signalizovat svatyni Země, hlavně tedy jejího vnitřního ohně. Dračí síly jsou pak tím nástrojem, který planeta, potažmo i Slunce používají k přetváření povrchu i vnitřku planety. Je třeba si často opakovat, že valná většina přírodních živlových procesů se děje nevědomě, stejně jako většina fyziologických procesů v našem těle se děje bez naší možnosti je ovlivnit či změnit. Přírodní zákony jsou v podstatě nepřekročitelné, nemáme možnost je ovlivnit či změnit, nemáme je pod kontrolou. Ale máme současně i určitou svobodu volby u činností, které vědomě ovlivnit můžeme. Tady to souvisí právě s těmi energetickými místy, kde se energie živlových sil vědomě objevují. To znamená, že tam, kde dračí energie vystupuje nějakým způsobem na povrch, vzniká jakýsi styčný bod, kde se tyto síly kotví, informují nebo inspirují vědomím nás lidí. Tedy místa, kde se dá vědomě pracovat s energiemi na povrchu planety. Pro nás to jsou tedy místa, kde se dá něco měnit, případně komunikovat s živlovými silami ve smyslu například změn počasí a podnebí. Energie planety se zde kotví v silových zemských bodech, které můžou být důležité i z hlediska větších geomantických celků či dokonce celoplanetární stability. A to je jedna z možností, co se na Bradle děje. Je možné, že geomantická hranice českého prostoru vede právě tudy. Suchý vrch a Buková hora navazují plynule na Orlické (případně Soví) hory, dolů k jihu se pak stáčí přes Zábřežskou vrchovinu a Drahanskou vrchovinu, přes Javořici dolů k Šumavě.
 
Jiří Škaloud
 


Kramářova chata a rozhledna
Skála pod Bradlem
Svatyně Slunce i Země
Dvojí podoba
Poloha
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart