Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.
Kostel sv. Markéty Antiochijské v Kopčanech

● Kolébka národa/ů ●

Místo se nachází na západním Slovensku, nedaleko od města Holíč. Kousek od našich současných státních hranic, na vyvýšenině ve starých historických mapách nazývané „Za jazerom pri sv. Margite".

Už v 9. století zde začalo vznikat významné osídlení - sídlištní areál - osada strážců. Tehdy tudy procházela obchodní cesta z východu na nedaleké hradiště Valy v Mikulčickém luhu. To se považuje za jedno ze sídel mojmírovské dynastie Velkomoravské říše během 9. - 10. století. V čele říše stáli historicky známí panovníci, jako byl kníže Mojmír (795-846), Rostislav (?-870), Svatopluk I. (asi 830-894) a Mojmír II (?-907).
Součástí osady strážců v Kopčanech bylo i pohřebiště s pohanským kultovním místem. Někdy v druhé polovině 9. století zde byl postavený kostel, zasvěcený sv. Markétě Antiochijské a panský dvůr. Sídlili zde správcové světští i duchovní.

Kostel svaté Markéty Antiochijské u Kopčan je unikátní, jde pravděpodobně o nejstarší zachovanou architektonickou památku ve střední Evropě. Jediný dodnes stojící kostel z období Velké Moravy. Jedná se o původní předrománskou stavbu částečně upravenou ve 13. století v gotickém slohu. Byl postavený nejpozději za vlády Rostislava či Svatopluka I., a byl součástí velkomoravského hradiště Valy v Mikulčicích. Malé osady v jeho okolí existovaly až do konce 13. století, kdy se odsud lidé po zániku původního hradiště začali stěhovat. Kostel sloužil svým účelům až do 18. století, než byl přímo v obci postaven kostel nový. V roce 1995 byl vyhlášen za národní kulturní památku. V roce 2013 byl nominovaný na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO. Tato dodnes stojící sakrální stavba své doby se dá porovnávat pouze se stavbami na území dávné Franské říše. V našem regionu je ojedinělá a to nejen na té hmotné úrovni.

Svatá Markéta Antiochijská byla a je uctívaná starokřesťanská mučednice. Podle legendy pocházela z místa asi 150 km na sever od Antalye v dnešním Turecku. Pro svoji víru byla mučena a odsouzena k smrti. Zázraky odolala utopení i upálení, aby byla r. 304 sťata.  Zvítězila údajně i nad drakem, který ji spolkl. Drak je tedy jeden z jejích hlavních atributů. Jak symbolické vzhledem k zemským dračím silám a živlům. Sv. Markéta patří do sboru čtrnácti svatých pomocníků a je velkou pomocnicí v nouzi a poranění. Patří ke čtyřem hlavním pannám. Úcta ke krásné mučednici je doložena od 7. století. Roku 908 byly její ostatky převezeny do Itálie. Na památku vítězství nad Uhry ve slavné bitvě u Kressenbrunnu roku 1260, dostal král Přemysl Otakar II. ostatky této světice, které rozdělil do různých svatyň. Do klášterních kostelů v Plasích a Zlaté Koruně, do katedrály sv. Václava v Olomouci a do baziliky na Pražském hradě. V roce 1262, když bylo v Čechách obrovské sucho, konal se prosebný kající průvod z Prahy do areálu benediktinského kláštera v Břevnově. V průvodu bylo neseno rameno svaté Markéty. Jakmile přišlo procesí do Břevnova, spustil se očekávaný a kýžený déšť, aby zavlažil vyprahlou půdu. Na památku tohoto dobrodiní a zázraku bylo rameno světice ponecháno klášteru a světice se stala patronkou zdejšího klášterního kostela. Patřila mezi oblíbené svaté panny císaře Karla IV., který ji nechal pořídit oltář ve Svatovítské katedrále i své místo na Karlštejně.

Z Kopčan do Mikulčic (či naopak) dnes vede zajímavá naučná cyklostezka zbudovaná s pomocí EU. Přesto  významná památka moc dobře značená není. Bylo léto, všední den a nikdo nikde. Přehlédnete-li jedinou ošumělou cedulku s ukazatelem, budete chvíli bloudit. O tom, že jsme nebloudili sami, jsme se přesvědčili, když jsme pak naváděli dvě dámy z Bratislavy. Samotný, dodnes stále patrný posvátný okrsek bere dech, vhání slzy do očí a otvírá pohled až skoro ke kořenům našich rodových linií. Bylo nám umožněno i o letních prázdninách zde na takovém místě pobýt nerušeně dlouhý a klidný čas. Čas na rozjímání, otázky, odpovědi i kresbu. A snad i za ten čas strávený na místě, kde se vzal, tu se vzal, objevil se anděl průvodce a umožnil nám vstup do samotné svatyně i focení. Výklad si můžete předem  objednat v obci.  Tak ještě jednou díky andělovi do Kopčan! Energie místa hovoří o trvající naději Matky Země ve své potomstvo, o plodnosti a propojení principů, o zachování života i o nutné toleranci. Všeho a všech. Dnes, stejně jako v dávné minulosti v osadě strážců a obchodníků.

Mysl i ducha pak můžeme zkusit sladit a informace z Kopčan vstřebat u nedalekého Sírového prameňe (viz. mapa). V době naší návštěvy jen smutně probublával, protože i na Slovensku bylo velmi suché léto. Voda byla zakalená, stojatá, bez sirovodíkového zápachu. Takže místo, kde je určitě potřeba přírodě pomáhat a vracet...
 
Krásné a radostné Jaro.

Petr a VlaďkaKopčany (SK) 
Kostel sv. Markéty
Není slov...
Přicházíme z Východu 
Ptejme se kamenů
Otázky a odpovědi 
Vítejte na Velké Moravě
Interiér I.
Interiér II.
Interiér III.
Interiér IV. 
Archeologické nálezy 
Automatická kresba
Cesta do Mikulčic otevřena 
Tudy
Opuštěné místo 
Smutně bublá 
Mapa I.
Mapa II.
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart