Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.
Minerálka, boží voda a gejzír

● Kde sama Země dává dary ze země ●

Podívejme se na další místa Slovenska, k pramenům a studánkám, na místa, kde se nám lidem, zvířatům i ostatním bytostem nezištně dostává minerálních i prostých hlubinných vod pro povzbuzení a léčení těla, mysli i ducha. Do stále otevřených lékáren přírody, kde se neplatí penězi, ale pokorou a úctou.

Ne vždy si to oboje uvědomujeme. Tedy - tu možnost vyzkoušet léčivé účinky a zažít vděčnost, že tady stále taková místa jsou, a to nám všem k dispozici. A protože Země nezná hranic, nejsou nám samozřejmě dary Slovenska nikterak zapovězeny.

Bude-li vaším cílem Chráněná krajinná oblast Strážovské vrchy (viz. web), nezapomeňte se stavit v nedaleké obci Paština Závada. Hned u silnice zde vyvěrá v neskutečné síle a mohutnosti sirovodíková minerálka. Původně šlo o hydrogeologický vrt s nepoetickým označením ŽK-5. Ten ale vodnímu zemskému drakovi nestačil. Pramen je tak silný, že si sám prorazil cestu ze země mimo uzávěr vrtu. Přes sto litrů za sekundu valící se léčivé minerálky do silničního příkopu a dále do potoka. Místo jistě poznáte již z dáli podle charakteristického zápachu ve vzduchu, a také podle bílého zabarvení koryta sirnými bakteriemi. Zdejší vodní dar není jen pro vnitřní použití a pití, ale i k zevní lázni, koupeli či omývání. O tom se přesvědčil i náš kamarád, který zde vydržel sílu a chlad zdejší vody a jejích léčivých účinků. Po nějakých patnácti minutách lázeňské procedury si tady vyléčil patní ostruhu, která ho již nějaký čas trápila. Tak nejen občerstvení u silnice na cestě a pouti, ale i překrásný unikát a skvostná ukázka síly podzemních vod a pramenů. Zastavte se. (49.2069944N, 18.6428519E)

Ze Súľovských vrchů (viz. web) je to potom kus cesty za další skvělou vodou a na překrásné staré místo nad obcí Rajecká Lesná. (49.0404892N, 18.6379872E)  Staré poutní místo s křížovou cestou a prameny P.M. Lurdské a svatého Františka z Assisi. Jeho hlavními atributy jsou beránek a vlk, ale ten příběh asi znáte.

Hluboký studený pramen živé vody s bazálními informacemi Matky Země je známý, navštěvovaný a využívaný nejen místními lidmi. Nad pramenem je kaple a na stráni nad ní Frivaldská kalvária s úžasným výhledem do zdejší krajiny. Křížová cesta byla ve strmém svahu postavena v letech 1920-21. Nahoře je zakončená kostelíkem Nanebevstoupení Pána Ježíše. A jestli dole pod kopcem vládne vodní zemský drak, tady nahoře to patří zemskému ohnivému. Zdejší křížová cesta je krásné a účinné místo na rozjímání a meditace při chůzi i vsedě. To platí pro každou otevřenou mysl libovolné víry. Pozornému a zklidněnému poutníkovi jistě neunikne malá skalka nahoře za vrcholovým kostelíkem. Tam to opravdu stojí za to. Sami to vyzkoušejte.

A ještě jedno zdejší zpestření nejen pro turisty. Vydáme-li se z Rajecké Lesné na jihovýchod Rajeckolesnianskou dolinou, dorazíme asi po 3,5 km k místní raritě, k vodnímu gejzíru, na místo zvané Gejzír v Rajeckej Lesnej. (49.0201747N, 18.6898619E). Nejedná se však o dílo přírody. Dříve tady byla potrubím stahována z horních partií rokle voda. Časem pak došlo k narušení a zúžení průtočnosti svodu a voda zde pod tlakem vytvořila tuto atrakci. V zimě, když po nějakou dobu dostatečně mrzne, zde prý stojí kužel ledu jako ledový muž. No nedalo nám to a taky jsme si vyzkoušeli sílu vody z gejzíru. Radost na tvářích zúčastněných byla zjevná, místo je to zajímavé i zábavné. A poučení: „Je to jen na nás, celý náš život má být takovou tvořivou hravou veselou přítomnou hrou".

Příště se už přiblížíme západně k naším hranicím do okolí Čadce, a pak už zase do těch „našich" Beskyd.

Klidné jarní i májové dny.

Petr a Vlaďka


Paština Závada
Sirovodíková minerálka
Vlastní silou
Valí se valí...
Do kanálu...
A do potoka
Složení pramene
Léčí a uzdravuje
 Rajecká Lesná
Prameny zde
Kaple P.M. Lurdské
Sv. František z Assisi
Vyberte si
Frivaldská kalvária
Krása...
A síla místa
Vrcholová partie
Gejzír v Rajeckej Lesnej
Tlak i výška
Je to hra
A zábava...
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart