Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

20.05.2010 

Medicine wheel na Okoři

Léčivý šamanský kruh, nebo snad lépe řečeno - prostor transformační brány.  Prostě jedno konkrétní a reálné místo na Zemi, kde se mohou odehrávat nejrůznější energetické práce. Místo, které bude dokonale napojené na Zem a také na Universum, na božskou podstatu, na smysl a na cíl lidského bytí.  Místo dokonalého propojení, kde se bude možné očišťovat a napojovat a získávat. Místo chráněné a strážené proti zlé vůli energií a silou lásky a porozumění. Bude zde možné získávat energie, informace a hlavně touhu, sílu a chuť odnášet si i do „normálního" života energie lásky, soucitu, moudrosti a pochopení.  Brána jednoho srdce, transformační prostor - takové laskavé, světlounce bílé a povznášející místo, dobíjející baterky umdlévajícím a přesvědčující i ty zatím váhavější.  

Takový je cíl stavitelů medicine wheelu, léčivého kruhu, který vzniká pod hradem Okoř. V zákoutí plném energie vody, v závětří a v ochranném kruhu osik a vrb vzniká místo, které by mohlo pomoci nám všem. Pod vedením stařešiny indiánského kmene Hopi, Roye Littlesuna, tady vyrůstá dvojitý kamenný kruh, symbolizující a vizualizující bránu propojení. Nemusíme si asi vysvětlovat, že tato brána se tvoří hlavně „virtuálně", ovšem přiřazení jakéhosi reálného místa v naší zemi tomuto virtuálnímu cíli výrazně napomáhá. A to nejen pro vyspělejší jednotlivce, ale opravdu pro všechny. Pro všechny ty, co tohle místo navštíví a otevřou svou duši laskavým a nevnucujícím se energiím naší společné a jasné budoucnosti.        

Místo bylo jistě vybráno s láskou a vůlí dosáhnout maxima možného, nicméně práce - té reálné manuální i té duchovní, je tady třeba stále ještě moc a moc. Je třeba tohle místo harmonizovat a naladit. Překonat nedůvěru přírodních bytostí a sil, které momentálně nabírají síly „vzít" si tohle místo zpět. Kameny v kruzích jsou ještě mlaďounké a nemají zatím sílu a genia starých aktilitů. Země je tu ještě nespojená a nespokojená. Lidé příliš dlouho zanedbávali tohle místo, a tak bude chvíli trvat, než se opět s námi usmíří. Je sem potřeba dodat mnoho lidské laskavé energie tvoření a života. A v neposlední řadě je třeba překonat odpor a nedůvěru místních lidí. K tomu je potřeba ještě spousta práce a pomoci nás všech. I proto vyzýváme ku pomoci - pokud vás toto volání oslovuje, kontaktujte Alžbětu Šorfovou prostřednictvím   http://www.cestyksobe.cz/kontakty.html

(jš)

Medicine wheel Okoř
Medicine wheel Okoř
Mnoho práce za, i před sebou
Splynutí...
Naladění...
Osy a linie
Okolní ochránci a strážci
Hradní dílo
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart