Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.
Knobloch - Skálova jeskyně.

V údolí Plakánek, které začíná přímo u hradu Kosti v Českém ráji, je krásně. A krásně tu určitě bylo i před dvěma a půl tisíci lety, kdy tady žili Keltové.  A spíš tu bylo ještě krásněji než dnes, jelikož tady nevedla turistická cesta a o keltských víkendech tady nekorzovaly davy výletníků. Keltové relaxovali trochu jinak, než plahočením s Kelťatama skalnatým údolím plným mokřadů. Ani tu nikdo nebydlel - svislé skály z obou stran údolí, vlhko a rozmáčené dno údolí, kterým se klikatí potok Klenice - to nebylo nic podle tehdejší představy luxusního bydlení. I dnes tu bydlí hlavně víly a vodníci, včetně Josefa Dvořáka. Keltové si lebedili pěkně v suchu na vršku hradiště Poráň, a dolů chodili jen pro vodu z pramenů a tůní. Ale přeci jen se tady dole něco dělo. V pískovcových stěnách údolí je totiž řada jeskyní.

Jedna z nich, jeskyně Knobloch-Skálova, je pojmenovaná na počest dvou amatérských archeologů, kteří ve stráních Plakánku objevili cosi navýsost zajímavého. V jihovýchodní skalní stěně nad dnešním rybníkem Obora je řada přirozených skalních dutin a komínových slují, z nichž jedna sloužila jako příbytek trampů. To by jistě nebylo nic až tak zvláštního, kdyby tu ovšem zmínění pánové neobjevili střepy nádoby, která byla později datována do období laténu, tedy do doby Keltů. Nález je cenný o to víc, že se jedná o neponičenou nálezovou situaci a pozůstatky jakéhosi nepohřebního účelu. Navíc území Českého ráje tvořilo hranici keltského rozšíření a bývá považováno za jakési jejich posvátné území. Následný oficiální archeologický výzkum potvrdil původnost nálezu, a objevil i další pozůstatky činnosti, která se zde odehrávala. Byla objevena další roztříštěná nádoba u zadní stěny jeskyně, a také vysoká vrstva popela svědčící o dlouhodobě používaném ohništi. Ovšem největší překvapení přichystalo archeologům Slunce. Bylo vypozorováno, že sluneční paprsky dopadnou do vnitřního prostoru jeskyně pouze ve dnech rovnodennosti ve večerních hodinách. A v těchto chvílích slunce osvítí přírodní skalní oltář, pod kterým byla rozbitá keltská nádoba nalezena. Tohle svědčí o tom, že se nám tady zachovala jakási přirozená svatyně, používaná k nám neznámým rituálům. Navíc je tvar vstupu do jeskyně podoben jakémusi obrovskému stetoskopu a soustřeďuje zvuky z protější strany údolí do nitra jeskyně. I proudění vzduchu v jeskyni zasluhuje pozornosti. Komínový efekt v kombinaci s okamžitou teplotou vzduchu i skal vytváří proměnlivé proudění, které se mohlo využívat jako tzv. pneumatické orákulum.   

S největší pravděpodobností se tedy jedná o svatyni jakéhosi kultu. Možná věštírnu, možná příbytek druidů. Co se tady mohlo odehrávat, je jistě zajímavá otázka, ale o nic méně zajímavé a důležité není ani to, co tady můžeme poznat a hlavně vykonat i dnes. Poznání historických faktů, odhalování a tušení duchovnosti starých civilizací je jistě zajímavé a poučné a dá se na něj bez ostychu navázat. Ovšem přesah do dnešních časů, kontinuita duchovní činnosti a navázání na přirozený tok energetické práce se silovými „neuralgickými" body naší země - to je pro nás v současnosti daleko důležitější. Navázat na práci, která byla užuž málem přerušena, a kterou se snažíme obnovit pro záchranu nás i celé planety. Rozum nemusí vždy vědět „proč a jak", důležité je, aby mu srdce napovídalo co dělat právě „tady a teď." 

A pokud přeci jen toužíte po nějakém vysvětlení, zkuste si odpovědět na následující otázky:

Proč ve dnech rovnodennosti? Proč večer a ne ráno? Proč v jeskyni? Co znamená vstup Slunce pod zem? Co asi bylo v nádobách? Co se tu dělo na jaře a co na podzim? A jak vysvětlit a využít proudění vzduchu? A hlavně - co na to Jan Tleskač???

Jiří Škaloud

Souhlasíte, nebo máte jiný názor, či zkušenost? Budu rád, když nám to řeknete!  Napište mejlík na info!  Díky (do předmětu pište název článku) 

nebo na skaloud@putujici.cz

Hrad Kost - pohled z údolí
Údolí Plakánku
Okolní skalní útvary
Že by tudy cesta k jeskyni?
Vchod....
Východ....
Uvnitř s Gaiou a Brigit....
9.5.2010 - Den matek
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart